Görülen geçmiş zaman kipi nedir, Görülen geçmiş zaman kipi ne demek

Teknik terim anlamı:

Fiilin karşıladığı oluş ve kılışın geçmişte kişinin görgüsü ve bilgisi altında olup bittiğini anlatan zaman. Türkçede görülen geçmiş zaman -DI/-DU ekiyle kurulur. ||.

tek. şah. geldim (<gel-di-m), ||.

tek. şah. geldin (<gel-di-n), ||.

tek. şah. geldi (<gel-di), ||.

çokl. şah. geldik (<gel-dik), ||.

çokl. şah. geldiniz (<gel-di-niz), ||.

çokl. şah. geldiler (<gel,di-ler) ve benzerleri örnekler: Ayna ona, cesaret ve güven veren çizgilerle gülümsedi (T. Buğra, Yalnızlar, s. 113). Ben aldım. Okuyup da ne olacaktı sanki… okuyanları da gördük. İkiz mi doğurdular, yoksa ilkleri hep oğlan mı oldu? (T. Buğra, Yalnızlar, s. 182). Umduk, bekledik, düşündük. Hangi şey umduğumuza uygun düştü (Y. K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından I, s. 13). Hayretimi görerek güldü. Çok dalgındın. Geldim, yanına oturdum. Haber almadım, dedi ve gözleri örtülü öne bakarak devam etti (Y. K. Karaosmanoğlu, göst. e., III, s. 21) vb.

Görülen geçmiş zaman kipi kısaca anlamı, tanımı

Geçmiş zaman kipi : [Bakınız: görülen geçmiş zaman kipi ve duyulan geçmiş zaman kipi]

Görülen geçmiş zaman : [Bakınız: görülen geçmiş zaman kipi].

Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyunduruk ortasına kayışı kaydırmamak için geçirilen ağaç. Kayışın kaymaması için boyunduruğun ortasına geçirilen ağaç parçası.

 

Zama : Üzengi kayışı. Çarkta bükülürken iki kazık arasında birbirine eklenerek katlanan kıl ipi katlarından her birinin boy ölçüsü. Enişte. Güvey.

Geçmiş : Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş. Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Arkada kalan hayat. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi.

Geçmiş zaman : Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan önceye ait olması, mazi. Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul 'a gidip gelmiş gibi.

Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama.

Zaman : Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Çağ, mevsim. Dönem, devir. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Belirlenmiş olan an. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı.

Görülen geçmiş zaman kipinin hikayesi : Geçmiş zamanda gerçekleşmiş bulunan ve tarz bildiren bir oluş ve kılışın yine geçmiş zamana aktarılarak anlatılması. Eki -DI/-DU’dur. Bu birleşik kip, çekimde iyelik kökenli şahıs ekleri alır: bildi-y-di-m, bildi-y-di-n, bildi-y-di, bildi-y-di-k, bildi-y-din-iz, bildi-y-di-ler gibi. Ben… şey bundan yirmi beş gün önceydi. Bir gece Niko’ların hani şeyine meyhanesine gittiydim (T. Buğra, Küçük Ağa, s. 138). Mühim diyeceklerim var dediydin(….) Dediydim. Var (T. Buğra, göst. e. s. 137). Barka: “sormayın kardeşler” dedi: “Çocuk dalgıçlığa girişeli bir ay ya oldu ya olmadıydı (H. Balıkçısı, Deniz Gurbetçileri, s. 48). Bu imansızın arkasından birbirimize nasıl bakıştık (F. R. Atay, Zeytindağı, s. 30) vb.

 

Görülen geçmiş zaman kipinin şartı : Gerçekleştiği kesin olarak görülen veya bilinen bir oluş ve kılışı şarta bağlayan birleşik kip türü. Eki -DI ise>-DI-y-sA/-DU-y-sA’dır: yaz-dı-m-sa, yaz-dı-n-sa, yaz-dı-y-sa, yaz-dı-k-sa, yaz-dı-nız-sa, yaz-dılar-sa gibi. Duydumsa da zevk almadım. İslav kederimden (Y. K. Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz, s. 43). Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyalar adağı!/Bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı (F. N. Çamlıbel, Han Duvarları, s. 15). Nereye gittiysek, nerede konakladıysak hep onu hatırladık vb.

Cesaret : Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven. Cüret. Yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği. Atılganlık.

Erenler : [Bakınız: eren]. Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Allah'a adamış kimseler. Gönül gözüyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimseler. Allah yolunda sırlara ermiş tarikat uluları. Erkekler. Adana şehrinde, Ceyhan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Afyon şehri, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Artvin şehri, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Bursa ilinde, Orhaneli ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Çankırı şehrinde, Bayramören belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Çorum ilinde, Oğuzlar belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Erzurum şehrinde, Karaçoban ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. İstanbul kenti, Şile ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Kahramanmaraş şehri, Andırın ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kastamonu şehri, Devrekâni belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kırklareli şehrinde, Pınarhisar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Kütahya şehrinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Rize kenti, Çayeli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Sakarya şehri, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Sivas şehri, Yıldızeli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Trabzon şehrinde, Dağbaşı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Zonguldak şehri, Devrek ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Altında : Sahnenin seyirciye yakın kesimi. bk. sahne aşağısı.

Bakarak : Göre.

Bittiği : Bir parça, azıcık, biraz.

Olacak : Olması, yapılması uygun olan. Olma, gerçekleşme olasılığı bulunan şey. Olmasının önüne geçilemeyen durum.

Bakara : İskambil kâğıdı ile oynanan bir kumar.

Gözler : Denizli kenti, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Şanlıurfa şehri, Demirci bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Diğer dillerde Görülen geçmiş zaman kipi anlamı nedir?

İngilizce'de Görülen geçmiş zaman kipi ne demek ? : past definite, perfect