Preterits türkçesi Preterits nedir

Preterits ingilizcede ne demek, Preterits nerede nasıl kullanılır?

Preterit : Geçmiş zaman kipi. Geçmiş zaman belirten. Geçmiş zaman.

Preterite : Geçmiş zaman belirten. Geçmiş zaman kipi. Geçmiş zamanı gösteren. Geçmiş zaman.

Preterition : Sözaçmazlık. Vasiyetçinin yasal mirasçılarından birini vasiyeti dışında bırakması. Söz açmazlık.

Preterhuman : İnsanüstü.

Pretermit : İhmal etmek. Vaz geçmek. Dikkate almamak.

Preternaturally : Doğal olmayan yollarla. Yapay olarak.

Preternaturalness : Anormallik. Olağanüstülük. Olağandışılık. Doğaüstülük.

Command interpreter : Komut yorumlayıcısı. Komut yorumlayıcı. İşletim sisteminin kullanıcı ile iletişim kuran bölümü.

Do you need an interpreter : Tercümana ihtiyacınız var mı.

Interpreters : Çevirmen. Tercüman. Yorumcu. Yorumlayıcı.

İngilizce Preterits Türkçe anlamı, Preterits eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Preterits ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Simple past tense : -di'li geçmiş zaman.

Ignore : Bilmemezlikten gelmek. Önemsememek. Iska geçmek. Kulak ardı etmek. Görmemezlikten gelmek. Yok saymak. Boşlamak. Gözardı etmek. Arka plana atmak. Önem vermemek.

 

Elding : İleri yaş.

Neglect : Yapmayı unutmak. Laçka etmek. İhmal. Bakmamak. Savsaklama. Unutmak. Savsaklamak. Aldırmamak. İhmal etmek.

Past : Geçkin. Öte. Geçen. Geçe. Mazi. Dün. Uzağında. Bitmiş. Ötesinde.

Eld : İleri yaş.

Pasts : Mazi. Öte. Evveliyat. Dün. Geçmiş. Olmuş. Bitmiş. Bir kimsenin geçmişi.

Elds : İleri yaş.

Preterits synonyms : the past tense, preterit, disregard, lang syne, preterite, past tense, former times.

Preterits zıt anlamlı kelimeler, Preterits kelime anlamı

Mind : Dikkatli olmak. Bakmak. Anımsama. Karşı koymak. Şuur. Aldırmak. Anlak. Kafaya takmak. Beyin. Kafa.

Attend to : Meşgul olmak. Bakmak. Uğraşmak. Dikkat etmek. İlgilenmek. Mukayyet olmak.