Gülmece nedir, Gülmece ne demek

Yerel Türkçe anlamı:

Şaka, mizah.

Edebi terim anlamı:

Sanat değeri olmıyan kaba saba komedi.

Bilimsel terim anlamı:

Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden dokunmak amacını günden ince alay.

Fransızca'da Gülmece ne demek?:

farce

Osmanlıca Gülmece ne demek? Gülmece Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mizah

Gülmece hakkında bilgiler

Mizah, hayatın güldürücü yönünü ortaya çıkaran sanat türüdür. İnsanı gülmeye sevk eden resim, karikatür, konuşma ve yazı sanatıdır. Mizah eserleri sadece şaka, güldürme maksadıyla söylenip, yazılıp, çizildiği gibi belli fikirleri ifade etmek için de ortaya konulabilir.

Hikâye, roman, komedi, nükte, fıkra, hiciv, taşlama gibi şekillerde karşımıza çıkan bu eserlerin en önemli özelliği espri adı verilen can alıcı noktanın eserin ayrıntıları arasında büyük bir yetenekle gizlenmesi, tam sırası gelince de beklenmedik bir anda söylenmesidir.

En kaba şakadan en ince espriye kadar bütün mizah örnekleri, birbiri ile uyum içindeki olaylar arasındaki çelişkinin birdenbire ortaya çıkarılmasına dayanır. Mizah gelenek ve kuralların sorgulanmasında önemli bir rol oynar. İki amacı vardır, saldırma ve savunma. İnsanın topluca yaşamaya başladığı dönemle birlikte mizah da otaya çıkmıştır. Kentleşmeyle birlikte daha soyut ve dolaylı bir özellik kazandı.

 

Mizahı bedensel şiddetten ayırıp keskin dilli bir sanata dönüştüren Atinalılar olmuştur. Ortaçağda kilise ve kralları alaya alan masallarıyla şenliklerde halkı eğlendiren öykü anlatıcıları jonglörler ve gezgin minstrel’le birlikte açık cinsel çağrışımları da olan yeni bir mizah türü yaygınlaştı. 20. yüzyılda yeni bir mizah türü doğdu. Komik öğelerin yanı sıra ürkütücü ve korkunç öğelere de yer veren kara mizah ortaya çıktı. Siyasal mizah da bu dönemde önem kazandı.

Gülmece anlamı, tanımı:

Güldürme : Güldürmek işi.

İnce : Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Hafif, gücü az. Taneleri ufak, iri karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Zayıf. Ayrıntılı. Tiz (ses), pes karşıtı.

 

Alay : Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma. Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu. Hayvan topluluğu.

Mizah : Gülmece.

Güldürücü : Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik.

Ortay : Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi). Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi).

Gülme : Kahkaha. Gülmek işi.

Gülmeceli : İçinde gülmece nitelikleri bulunan (yazı, karikatür vb.), mizahi.

Eğlendirme : Eğlendirmek işi.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Davranış : Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

İncitme : İncitmek işi.

Takılma : Takılmak işi.

Humor : Gülmece. Alay, dalga geçme, hafife alma, boş verme.

Edebiyat : Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın, gökçe yazın. İçten olmayan, gereksiz, yapmacık, boş sözler.

Hayat : Yaşam. Meslek. Geçim şartlarının bütünü. Avlu. Yazgı. Yaşamayı sağlayan şartların bütünü. Sundurma. Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı. Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa. Balkon. Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma. Canlı, sağ olma durumu. Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi.

Gülmeceli masalcık : Dinleyicileri güldürmek amacıyla söylenen masalcık,. bk. masalcık, ala.

Gülmeceli roman : Aslında coşku verecek nitelikte olmayan, olgular içinde gülünçlü ve tuhaf yanları belirten roman.

Diğer dillerde Gülmece anlamı nedir?

İngilizce'de Gülmece ne demek? : humour mizah, humor

Almanca'da Gülmece : das Auslachen

Rusça'da Gülmece : n. юмор (M)

adj. юмористический