Gateways türkçesi Gateways nedir

Gateways ingilizcede ne demek, Gateways nerede nasıl kullanılır?

Dual homed gateways : Çift bağlantı noktalı geçit bilgisayarı.

Installed gateways : Yüklü ağ geçitleri.

Gateway programs : Geçit bilgisayarı programları.

Gateway protocol : Ağ geçit protokolü. Ağ geçit protokolu.

Gateway scripts : Geçit bilgisayarı programcıkları.

Internet gateway authentication : Genel ağ ağ geçidi kimlik doğrulaması. Internet ağ geçidi kimlik doğrulaması.

Default gateway : Varsayılan ağ geçidi.

Gateway : Araba kapısı. Ağ geçidi. Yol. Geçit. Giriş kapısı. Yöntem. Kapı. Kapı aralığı. Giriş.

New gateway : Yeni ağ geçidi.

Ip gateway : Ip ağ geçidi.

İngilizce Gateways Türkçe anlamı, Gateways eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gateways ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Artery : Ana cadde. Kanı kalpten akciğerlere ya da vücudun diğer bölgelerine taşıyan damarlar, arter. çaplarına göre, 0.5 mm çaplı, lümeni dar, endotelyumla kaplı, duvarlarında 1-5 sıralı kas örtüsü bulunan, dış örtüsü ince olan arteryoller, çapları daha büyük, içte ve dışta elastik lamina bulunan, 40 sıra kadar düz kas örtüsü olan kassı arterler ve daha kalın, aort ve bundan ayrılan kolların oluşturduğu büyük elastik arterler şeklinde gruplandırılır. arter. Nehir. Ana yol. Merkez. Arter. Atardamar. Anayol. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

 

Entrances : Antre. Hayran bırakmak. Giriş ücreti. Giriş. İlgi uyandırmak. Atılma. Mest etmek. Esritmek. Büyülemek.

Door : Eşik. Kapak. Bina. Giriş. Ev. Koruyucu kapı. Karter kapaklarından herhangi biri.

Areaways : Bir binanın bodrum katına giden çukur alan. Kuranglez.

Methodologies : Yöntem bilimi. Metodoloji. Yöntembilimi. Yöntembilim. Yöntem bilim.

Methods : Tarz. Düzen. Metod. Usul. Yöntemler.

Carline : Hat. Yaşlı kadın. Cadı. Hasis ve çirkin yaşlı kadın. Cadaloz. Kötü yaşlı kadın. (iskoç argosu) kocakarı.

Modes : Biçim. Üslup. Modlar. Kipler. Tipik değer (istatistik). Makam (müzik terimi). Kip. Tarz. Modus.

Modality : Modalite. Tedavi yöntemi veya cihazı. Tarz. Kip. Kiplik. Keyfiyet. Yaklaşım. Usul.

Areaway : Bir binanın bodrum katına giden çukur alan. Kuranglez.

Gateways synonyms : hatchway, modi, alley, mode, entryways, methodology, means, mouth, entrance, inlet, causeway, casts, entryway, method, modalities, inletting, avenues, carpet, alleyway, art, itineraries, mechanism, conduit, aisle, carriageways, device, cavalcade, avenue, access, gate, bab, dooring, port.