Genel af nedir, Genel af ne demek

Genel af; bir hukuk terimidir.

  • Kamu yararına uygunluğu anlaşıldığında belli bir veya birkaç suç çeşidi için yapılmış olan kovuşturmaların durdurulması, verilmiş cezaların kaldırılması veya azaltılması

Genel af tanımı, anlamı:

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Kamu : Hep, bütün. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme.

Yarar : Çıkar. Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Yarayan, elverişli, uygun.

Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Orantılı, oranlı.

Kovuşturma : Kovuşturmak işi, takibat, takip.

Ceza : Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım. Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım.

Diğer dillerde Genel af anlamı nedir?

İngilizce'de Genel af ne demek? : n. Amnesty, oblivion, act of oblivion, general pardon

Fransızca'da Genel af : amnistie [la]

Almanca'da Genel af : n. Generalamnestie