Gerekmek nedir, Gerekmek ne demek

  • Bir şeyin yapılabilmesi veya gerçekleşmesi bazı nesne, fiil vb.ne bağlı olmak, gerek olmak, lazım olmak, icap etmek, iktiza etmek

"Gerekmek" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Dünyaya bakmayı aşıp dünyayı görme noktasına ulaştığımızda neye talip olmamız gerektiğini de anlarız." - İ. Özel

Diğer sözlük anlamları:

Câiz olmak, lâyık olmak, muvafık düşmek, lâzım olmak, işe yaramak, yakışmak.

Gerekmek kısaca anlamı, tanımı:

Gerekme : Gerekmek işi, iktiza, istilzam.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Gerçekleşme : Gerçekleşmek işi, tahakkuk.

Nesne : Öznenin dışında kalan her konu, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje.

Fiil : Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem. İş, davranış.

Lazım : Geçişsiz, müteaddi karşıtı. Gerek, gerekli.

İcap : Olumlama. Gerek, gereklik, ister, lüzum.

İktiza : Gerekli olma, gerekme.

Gerekmek ile ilgili Cümleler

  • Yangın durumunda 119'u tuşlamanız gerekmektedir.
  • Bu belirsiz zamanlarda yaşamada, esnek olmak ve geleneksel değerlere esir olmamak gerekmektedir.
  • Çoraplar uygun boyutta olması gerekmektedir.
  • Karşılıklı adımlar atmak gerekmektedir.
 

Diğer dillerde Gerekmek anlamı nedir?

İngilizce'de Gerekmek ne demek? : v. be necessary, require, be required, need, be essential, call for, necessitate, suppose, supposed to

Fransızca'da Gerekmek : devoir, faire besoin, falloir

Almanca'da Gerekmek : v. müssen

Rusça'da Gerekmek : v. надлежать, требоваться, предстоять