Glukagon nedir, Glukagon ne demek

Glukagon; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Pankreasın Langerhans adacığındaki alfa hücrelerinden salgılanan, yağ dokusunda lipit hidrolizi, karaciğer hücrelerinde glikojen parçalanmasını ve glikoz sentezini uyararak kandaki şeker miktarının düşmesini engelleyen 29 amino asitlik bir hormon.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Karaciğerde, glikojen yıkımını ve karbonhidrat olmayan maddelerden glikoz oluşumunu uyararak kan şeker düzeyini yükselten, yağ dokuda yağların yıkılması ve anti-insülin etkinliği olan, pankreasın Langerhans adacıklarının alfa hücreleri tarafından salgılanan, hipoglisemi ve büyüme hormonu tarafından salınımı artan ve 29 amino asit içeren bir polipeptit hormon, hiperglisemik hormon.

Glukagon hakkında bilgiler

Glukagon, pankreastaki Langerhans adacıklarının salgıladığı hormona verilen isimdir. Salgılanması kan glukoz düzeyinin düşmesiyle uyarılan glukagon, kan şekerini hızla arttırır; yani insülin etkisine ters tepki gösterir. Hipoglisemi halinde salınımı artar. Açlık, proteinden zengin yemek, ağır egzersiz, sempatik uyarı ve glukokortikoitler salgı artışına neden olur. Kanda glikoz artışı, somatostatin, sekretin ve insülin tarafından serbest bırakılması inhibe edilir. Karaciğer hücrelerinde glikojen yıkımını ve karbonhidrat olmayan maddelerden glikoz oluşumunu artırarak kan glikoz düzeyini yükseltir. Yağ hücrelerinde lipazı etkin duruma getirerek yağların yıkımını artırır ve kanda serbest yağ asitleri düzeyini yükselttirir.

 

Glukagon tanımı, anlamı

Glukagonom : Pankreasta fazla miktarda glukagon salgılayan ve alfa hücrelerinden köken alan adacık tümörü. Hiperglisemi, hepatopati ve yüzeysel deri yangısıyla birlikte seyreder

Hiperglisemik hormon : Glukagon.

Langerhans adacığı : Pankreasın ekzokrin kısmının içine gömülü çok sayıda yuvarlak ya da çokgen şekilli hücrelerin (alfa, beta, gama hücreleri) oluşturduğu, glukagon, insulin, somatostatin, pankreas polipeptit hormonlarını salgılayan, insan pankreasında 1-2 milyon kadar bulunan küçük adalar şeklindeki endokrin kısım. Pankreasın iç salgı işlevini gören, özel epitel hücre kümelerinden oluşan birimi. Burada değişik hormonlar salan dört farklı tipte hücreler. Alfa; glukagon, beta; insülin, delta; somatostatin ve gama pankreatik polipeptit hormonlarını salarlar.

Glukokortikoitler : Böbrek üstü bezinin korteks bölgesinden salgılanan, karbohidrat, lipit ve protein metabolizmasında faaliyet gösteren 21 karbonlu steroit hormonlar. Kimyasal olarak androstan ve pregnan türevi olarak bilinen, böbrek üstü bezinin zona fasikülata ve retikülaris bölgelerinde üretilen, önceden doğal yollarla üretilirken günümüzde tamamen sentetik yolla elde edilen, steroit yapıda, şeker, yağ, protein metabolizması üzerine etkili olan ve ayrıca, yangı oluşumunu da önemli oranda engelleyen, kortizol, kortizon ve kortikosteron hormonlarına, kan glikoz düzeyini artırmasından dolayı verilen genel ad. Glikokortikoidler klinikte; ketozis, yangıyla karakterize eklem, tendo, bursa, deri, göz ve kulak hastalıkları, dolaşım şoku gibi hastalıkların tedavisiyle, doğumu teşvik etmek için kullanılırlar.

 

Alfa hücreleri : Pankreasın Langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. A hücreleri. Hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. Asidofil hücreler. 3.Mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

Karbonhidrat : Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik bileşiklerin genel adı.

Hiperglisemi : Kanda anormal olarak glikozun artması. Şeker hastalığında olduğu gibi kan şekerinin artışı.

Somatostatin : Ön hipofizde büyüme hormonu ve tirotropin, pakreasta insülin ve glukagon, midede gastrin, duodenumdan sekretin ve kolesistokinin ve böbrekte renin salınımını inhibe eden, çoğunlukla hipotalamustan ve pankreasın Langerhans adacıklarının delta hücrelerinden salınan peptit yapılı bir hormon, büyüme hormonu salınımını kısıtlayıcı hormon, GHRIH.

Yağ asitleri : Esterleri, doğal sıvı ve katı yağları oluşturan, uzun zincirli, stearik asit, palmitik asit gibi asitler.

Hipoglisemi : Aşırı hâlsizliğe ve terlemeye, hafif baygınlığa yol açan, kan şekeri düzeyinin normalden daha aşağı değerlere düşmesi durumu.

Yağ dokusu : Hücrelerinde yağ granülleri bulunan özelleşmiş bir bağ dokusu tipi. Esmer yağ dokusu, beyaz yağ dokusu. Adiposit denilen ve trigliserid depolayan hücrelerden oluşan gevşek bağ dokusu, adipoz doku. Bağ dokusunda hücreleri yağ granüllerini içeren yağ hücrelerinin oluşturduğu doku, adipoz doku. Metabolik etkinlikleri, renkleri ve dağılımları farklı tekstus adipozus albus adı verilen beyaz yağ dokusuyla tekstus adipozus fuskus adı verilen esmer yağ dokusu bulunur. Trigliserit depolama ve vücut ısısının korunmasında görev alır. Çok sayıda yağ gözelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen bir doku.

Kan şekeri : Kanda bulunan şeker.

Amino asit : Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taşıyan, proteinlerin temel taşı olan organik bileşik.

Polipeptit : Proteinlerin birincil yapısını oluşturan peptit bağlarıyla bağlanmış çok fazla sayıda amino asidin oluşturduğu bir polimer. Aminoasitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan aminoasit zinciri. Peptit bağıyla bağlanmış 10-100 amino asit içeren genellikle molekül ağırlığı 10 kDa’dan az olan peptit.

Parçalanma : Parçalanmak işi.

Bırakılma : Bırakılmak işi.

Karaciğer : Karın boşluğunun sağ üst bölgesinde bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahverengi organ.

Sempatik : Sıcakkanlı. Çok hoş, hoşa giden.

Pankreas : Midenin arkasında bulunan, boşaltıcı kanallarıyla onikiparmak bağırsağına bağlı, iç ve dış salgıları olan iri bir organ.

Sekretin : Sindirim sırasında onikiparmak bağırsağı tarafından meydana getirilen ve pankreası sindirim enzimleri salgılamak üzere uyaran bir polipeptit hormonu. Sindirim sırasında onikiparmak bağırsağı tarafından meydana getirilen ve pankreası sindirim enzimleri salgılamak üzere uyaran bir polipeptid hormonu. Bağırsağın mukoza zarından salınan bir hormon olup pankreası uyararak enzimlerini salmasını sağlar.

Diğer dillerde Glukagon anlamı nedir?

İngilizce'de Glukagon ne demek ? : glukagon, glucagon