Hükümlü nedir, Hükümlü ne demek

Hükümlü; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Ceza hükmü verilmiş, hüküm giymiş, mahkûm

Hükümlü hakkında bilgiler

Hükümlü veya mahkûm; yapmış olduğu fiilden dolayı hukukî açından başkasının haklarına zarar verdiği gerekçesiyle toplumdan uzaklaştırılıp islah edilen, hüküm giymiş kişi. Hapishanede isteği dışında belli veya belirsiz bir süre kalması mecburileştirilmiştir. Kişi bu ceza süresi sonunda topluma salıverilir.

Hükümlünün tutukludan farkı, hükümlünün ceza aldığının kesinleşmiş, tutuklunun ise kesinleşmemiş olmasıdır.

Hükümlü ile ilgili Cümleler

  • Polis bu alanda kaçan bir hükümlüyü arıyor.
  • Kaçan hükümlüler yollarını ayırmaya karar verdiler.
  • Ali eski bir hükümlü.
  • Guantanamo'da kaç tane hükümlü tutuluyor?

Hükümlü tanımı, anlamı:

Ceza : Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım. Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım.

Hüküm : Önem, geçerlilik. Karar. Değer, aynı veya benzer nitelik. Yargı. Egemenlik, hâkimiyet.

Hükümlülük : Hükümlü olma durumu, mahkûmluk, mahkûmiyet.

Fiil : Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem. İş, davranış.

 

Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar.

Hukuki : Tüzel.

Başkası : Diğer bir kişi, herhangi bir kimse, diğeri, ötekisi.

Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat.

Gerekçe : Gerektirici sebep, esbabımucibe. Bir yasanın önerilmesi ve hazırlanmasında, yasa tasarısının hazırlanış ve maddelerin düzenleniş sebepleri. Bir önermenin kendiliğinden var kıldığı gereklik, lazıme. Mahkeme kararlarının dayandığı kanuni ve hukuki sebepler.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

Diğer dillerde Hükümlü anlamı nedir?

İngilizce'de Hükümlü ne demek? : adj. condemned, sentenced

n. convict, prisoner, culprit, lag

Fransızca'da Hükümlü : condamné/e [le][la]

Almanca'da Hükümlü : n. Knastbruder, Strafgefangene, Sträfling