Hükümlülük nedir, Hükümlülük ne demek

  • Hükümlü olma durumu, mahkûmluk, mahkûmiyet

Hükümlülük kısaca anlamı, tanımı:

Hükümlü : Ceza hükmü verilmiş, hüküm giymiş, mahkûm.

Hüküm : Yargı. Önem, geçerlilik. Değer, aynı veya benzer nitelik. Egemenlik, hâkimiyet. Karar.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.