Hanönü nedir, Hanönü ne demek

Hanönü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri

Yerel Türkçe anlamı:

Çarşı.

Hanönü hakkında bilgiler

Hanönü, Kastamonu ilinin bir ilçesidir.

Kızılırmak'ın bir kolu olan Gökırmak vadisinde yer alan Hanönü ilçesinin batısında 1988 yılına kadar nahiye olarak bağlı bulunduğu Taşköprü ilçesi, doğuda ise Sinop ili Boyabat ilçesi bulunmaktadır.

Hanönü anlamı, kısaca tanımı:

Kastamonu : Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Kızılırmak : Çankırı iline bağlı ilçelerden biri.

Vadi : İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak. Çalışma alanı, tutulan yol, benimsenen tarz.

Batı : Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı. Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı.

Nahiye : Bucak. Bölge.

Sinop : Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Boya : Aldatıcı görünüş. Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde. Yazmak için kullanılan mürekkep. Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.

 

Bulunmak : Herhangi bir durumda olmak. Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak.

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Sınırlanmış, sınırlı. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun.

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.