Happiness türkçesi Happiness nedir

Happiness ile ilgili cümleler

English: He radiates happiness around wherever he goes.
Turkish: O nereye giderse etrafında mutluluk yayar.

English: Health is above wealth, for this does not give us so much happiness as that.
Turkish: Sağlık zenginliğin üstündedir, zira zenginlik bize sağlık kadar çok mutluluk vermiyor.

English: As much as 90 percent of happiness comes from elements such as attitude, life control and relationships.
Turkish: Mutluluğun yüzde 90 kadarı tutum, yaşam kontrolü ve ilişkiler gibi unsurlardan geliyor.

English: A man's happiness doesn't depend on what he has, but on what he is.
Turkish: Bir insanın mutluluğu neye sahip olduğuna değil, kendisinin ne olduğuna bağlıdır.

English: Everyone should discover for themselves the happiness of sharing.
Turkish: Herkes kendisi için paylaşmanın mutluluğunu araştırmalı.

Happiness ingilizcede ne demek, Happiness nerede nasıl kullanılır?

Happiness incarnate : İnsan şeklindeki mutluluk. Mutluluğun ta kendisi. Mutluluk enkarne.

Gleamed with happiness : Çok mutluydu. Mutlulukla parıldıyordu.

Unclouded happiness : Gölgelenmez mutluluk.

Causing unhappiness : Mutsuzluğa sebep olma. Hoşnutsuzlukla neticelenme. Yoksulluğa öncülük etme.

 

Unhappiness : Mutsuzluk. Üzgünlük. Keder. Üzüntü.

Happier : Çakırkeyif. Mesut. Mutlu. Daha mutlu. Sevinçli. İyi. Memnun. Kutlu. Sevindirici.

Whapping : Vurma.

Happiest : Mutlu. Kutlu. Çakırkeyif. İyi. Sevindirici. Memnun. Sevinçli. En mutlu. Mesut.

Chapping : Çatlatmak (deri). Yarılmak. Çatlamak (cilt). Çatlama. Kızartmak.

May he live long and happily : Allah ona uzun mutlu bir ömür bağışlasın!.

İngilizce Happiness Türkçe anlamı, Happiness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Happiness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bonniness : Zevkli olma durumu (britanya ingilizcesi). Keyif veren nitelikte olma durumu. Güzellik. Sağlıklılık. Sevimlilik (iskoçça). Çekicilik.

A bed of roses : Rahat ve mutlu bir yaşam. Güllük gülistanlık yağday. Rahat bir yer. Güllük gülistanlık.

Bliss : Kutluluk. Neşe. Mutluluktan uçma. Eksiksiz bir mutluluk. Keyif. Çok büyük mutluluk. Büyük mutluluk.

Agreeableness : Tatlılık.

Accord : Uymak. Uzlaşmak. Ahenk vermek. Anlaşma. Teslim etmek. Uyum. Uyum sağlamak. Uyumlu hale getirmek. Akort.

Glees : Neşe. Ozan. Üç sesli şarkı. Keyif. Çok sesli şarkı. Üç veya daha çok sesli şarkı.

Acceptability : Kabul edilebirlik. Kabul edilirlik. Kabuledilebilirlik. Kabuledilirlik. Benimsenirlik. Kabul edilebilirlik. Kabul edilebilme. Geçerlilik. Geçerlik.

Beatitude : Sonsuz mutluluk. Salt mutluluk. Kutluluk. Mutlak saadet.

Blitheness : Kedersizlik. Tasasızlık. Neşelilik. Neşe. Gamsızlık. Kaygısızlık.

Abidance : Boyun eğme. İkametgah. Teslimiyet. Oturma. İtaat. Verilen emirleri dinleme. Yaşam. Uysallık.

 

Happiness synonyms : emotional state, bonheur, gladfulness, gladsomeness, euphorias, adequacies, felicitousness, exultation, weal, fortunateness, gladness, relieved, rejoicing, adequacy, appositeness, balminess, cheerfulness, accordancy, bonhomie, capacious, roomiest, belonging, gratification, glee, open, happy, roomy, wellbeing, feeling, radiance, unhappy, beatification, exultancy.

Happiness zıt anlamlı kelimeler, Happiness kelime anlamı

Unhappiness : Üzüntü. Üzgünlük. Mutsuzluk. Keder.

Unhappy : Kederli. Şanssız. Üzüntülü. Kahırlı. Boynu bükük. Beceriksiz. Uygunsuz. Mutsuz. Yersiz. Üzgün.

Happy : Çakırkeyif. Yerinde. Memnun. Uygun. Mesut. Sevinçli. Kutlu. İyi. Şad. Mutlu.

Happiness antonyms : sadness, cheerlessness, discontentment.

Happiness ingilizce tanımı, definition of Happiness

Happiness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Prosperity. Good fortune. Good luck.