Hassa askeri nedir, Hassa askeri ne demek

Hassa askeri; bir tarih terimidir.

  • Hükümdarı korumakla görevli askerî sınıf

Hassa askeri tanımı, anlamı:

Hassa : Özellik. Hatay iline bağlı ilçelerden biri.

Asker : Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Askerlik görevi veya ödevi. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Er.

Hükümdar : Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.

Korumak : Karşılamak, denk gelmek. Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek. Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek. Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek. Tehlikeli, zararlı durumları önlemek. Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek. Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek.

Görevli : Resmî görevi olan kimse, memur. Görevi olan, vazifeli.

Sınıf : Derslik. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas.