Hatay nedir, Hatay ne demek

Hatay; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

Hatay hakkında bilgiler

Hatay, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on üçüncü şehri. 2013 itibarıyla 1.503.066 nüfusa sahiptir. Akdeniz'in doğu şeridinde 35° 52' - 37° 4' kuzey enlemleri ile 35° 40' - 36° 35' boylamları arasında yer alan Hatay'ın doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur.

Hatay Türkiye'nin en önemli eski yerleşim yerlerinden biridir. Yapılan arkeolojik araştırmalarda milattan önce 100.000 ile 40.000 yılları arasına tarihlenen bulgulara ulaşılmıştır. İl toprakları ilk Tunç Çağından itibaren Akat Beyliği ve M.Ö. 1800-1600 yıları arasında Yamhad Krallığına bağlı bir beyliğin sınırları içerisinde yer almıştır. Daha sonra MÖ 17. yüzyıl sonlarında Hititlerin ve MÖ 1490 yıllarında Mısır'ın egemenliğine girmiştir. Ardından Urartular, Asurlular ve Persler'in egemenliğine girdi.

MÖ 300 yılında Antakya kurulmuş ve kent hızla gelişmiştir. Kent MÖ 64 yılında Roma İmparatorluğu'na katılmış ve imparatorluğun Suriye eyaletinin başkenti olmuştur. İslam ordusu tarafından fethedilmiş, Emevi ve Abbasi egemenliğinde kalmıştır. Daha sonra 877'de Tolunoğulları'nın fethettiği topraklar sırayla Ihşitler ve Selçuklular tarafından yıkılan Halep merkezli Hamdanoğulları (Beni Hamdan/Hamdânîler) egemenliğine girdi. 969 yılında Bizans İmparatorluğunun topraklarına katılan il 11-12.yüzyıllarda Haçlı Seferleri sırasında da önemli rol oynamıştır. Antakya Memlûk Devleti tarafından Haçlıların elinden alınmıştır (18 Mayıs 1268).

 

1516'da Yavuz Sultan Selim bu toprakları feth etmiş ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi başlamıştır. Memlûk Devletinden zapt edilen Antakya, Osmanlı İmparatorluğu'nda önce Halep'e bağlı bir sancak ve daha sonra kaza olarak yönetilmiştir. Bu dönemde Antakya, Asi Nehri ile Habib Neccar Dağı arasındaki dar ve meyilli alanda, 1,5–2 km²'lik bir alan üzerine yerleşmiş orta büyüklükte bir şehirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Hatay'daki hakimiyeti 1918 yılına kadar devam etti.

Hatay ile ilgili Cümleler

 • Hatay'da aldığım zeytinyağı sabunlarını gerçekten seviyorum. Halbuki onlar ucuz değil.
 • O hatayı nasıl yaptığını görebiliyorum.
 • Bir insan aynı hatayı iki kez yapmaz.
 • Hatayı düzeltin ve dosyayı Bay Luxemburg'a iade edin.
 • Hatayı her zaman bende buluyordu.
 • Hatayı bilerek yaptın, değil mi?
 • O affedilmez bir hataydı.
 • Bilgisayar iki yüz farklı tipteki hatayı tanır.
 • Hatayı düzelttim.
 • Aynı hatayı iki kez yapma.
 • Bu sadece aptalca bir hataydı.
 • Hatayı bulmak zorundasın.
 • O masraflı bir hataydı.
 • Hatayı bulabilir misin?
 

Hatay tanımı, anlamı:

Türki : Türkle ilgili. Türkçe.

Akdeniz : Mersin iline bağlı ilçelerden biri.

Hata : Suç, günah, kusur. İstemeyerek ve bilmeyerek yapılmış olan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı. Yanlış.

Hataya düşmek : Yanılmak.

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Kalabalık : Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu. Sayıca çok. Gereksiz, karışık şeyler topluluğu.

Üçüncü : Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen.

İtibar : Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi. Saygınlık.

Nüfus : Kişi. Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon.

Sahip : Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse.

Kuzey : Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer. Yıldız.

Hatayhamamı : Hatay şehri, Kumlu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Hatayi : Takma ad. (Şah Hatayi'nin adı ve ününden dolayı, Anadolu Kızılbaş ve Alevilerde, genelleştirilerek takma ad yerine kullanılmıştır. "Şu nefesin hatayisi kim?" denilmekle ozanın takma adı öğrenilmek istenirdi.)

Hataylı : Hatay ilinden olan kimse.

Hataylılık : Hataylı olma durumu.

Hatayli : Tepe, yığın: Çamaşır hatayliler gibi yığıldı.

Hatayra : Yazın dövülemeyerek ertesi yıla kalan sap yığını.