Hattat nedir, Hattat ne demek

Hattat; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Çok güzel el yazısı yazan sanatçı

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Arap.) Güzelyazı yazan sanatçı.

Hattat isminin anlamı, Hattat ne demek:

Erkek ismi olarak; Güzel el yazıları yazan ve mesleği hattatlık olan kimse.

Hattat hakkında bilgiler

Hattat, Arapça'da güzel yazı yazan anlamına gelen, eğri kesilmiş kalem ile Arap, Fars, Osmanlı veya Türk harflerini kullanarak yazı yazan, hat sanatı ile uğraşan sanatçılara verilen isimdir.

Bu sanatçılar oldukça meşakatli ve sabır gerektiren bir eğitimden geçmekteydiler. Hattatlar elleri ve parmakları güçlensin diye okçulukta yapmaktaydılar. Pek çok ünlü hattat aynı zamanda usta birer okçu idi, hatta çoğu zaman iki müessese birlikte çalışırdı.

Son Abbasi Halifesi Müstasım Billâh’ın kölesi olduğu söylenen Yâkût-ı Müstasımî (? - 1299)'ye gelinceye kadar kalemin ağzı düz kesilirdi. Yâkut eğri keserek tahrîf-i kalemi icat etti. Bu basit görünen buluşu ile yazı sanatını ileri bir aşamaya geçirip, yazının yeni dünyasını bulmayı başardı.

Hat Sanatı Örnekleri

Hattat tanımı, anlamı:

Sanatçı : Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist. Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse.

 

Hattatlık : Hattatın yaptığı iş.

Arapça : Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi. Bu dille yazılmış olan.

Kalem : Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. Çeşit, tür. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç. Yazar. Bazı deyimlerde yazı.

Fars : Güldürü. İran'ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse.

Osmanlı : Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan. XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları.

Türk : Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

Harf : Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod.

Sanat : Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Zanaat. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

Diğer dillerde Hattat anlamı nedir?

İngilizce'de Hattat ne demek? : n. penman

Fransızca'da Hattat : calligraphe [le][la]

Almanca'da Hattat : der Schriftkünstler

Rusça'da Hattat : n. каллиграф (M)