Hazy türkçesi Hazy nedir

Hazy ingilizcede ne demek, Hazy nerede nasıl kullanılır?

Be hazy about : Kararsız olmak. Emin olmamak.

Haza : Yahudi soyadı. İsrailli pop şarkıcısı ve şarkı yazarı. Ofra haza (1957-2000).

Hazak hazak venithazak : (musevilik) güçlendirileceğiz (tevrat'ın beş kitabından birinin okunmasının sonunda nakledilen mısra).

Hazard : Şansa bırakmak. Risk. Riske etmek. Tehlikeye atmak. Denemelerin yansız olması koşuluyla, salt olasılık ya da rastlantı ilkesine göre gerçekleşeceği varsayılan durum ya da sonuç. Afet. Kumar. Topu deliğe sokan vuruş. Tehlikeye maruz kalmak. Şans.

Hazard a guess : Kafadan atmak. Tahmin etmek. Tahminde bulunmak.

Hazard rate : Tehlike oranı.

Hazard premium : Tehlikeli çalışma koşullarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı işçiye yapılan ek ödeme. İş riski primi.

Hazarding : Şansa bırakma. Riske girmek. Tehlikeye maruz kalmak. Riske sokmak. Tehlikeye atmak. Söylemek.

Hazardless : Tehlikesiz. Tehlike olmaması.

Hazard analysis and critical control points : Gıdaların hasadı, işlenmesi, depolanması, dağıtımı ve pazarlanması sırasında oluşması muhtemel olan risk faktörlerinin elimine veya minimize edilmesi prensibine dayanan bir koruma kontrol sistemi, haccp. Kritik kontrol noktaları ve tehlike analizi (kknta). Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları. Takkn. Tehlike analizleri ve kritik kontrol noktaları. Haccp.

 

İngilizce Hazy Türkçe anlamı, Hazy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hazy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hard : Sıkı. Ekşi. Şiddetli. Çetin. Acı (su). Sağlam. Zahmetli. Ağır. Kireçli.

Equivocal : Şüpheli. Kaçamaklı. (sözcük) iki anlamlı. Su götürür. İki anlamlı. Lastikli (argo terim). Tartışmalı. İki anlama gelebilen.

Filmier : Şeffaf. Zar gibi. Zarla kaplı. Zarlı. Zar ile kaplı. Üzeri ince tabakayla kaplı.

Gauzier : Tüllü. Tül gibi. Tiril tiril. Şeffaf. Hafif.

Intricate : Karmakarışık. Darmaduman. Girişik. Karışık. Çetrefil. Girift. Müşkül. Dallı budaklı. Dolaşık.

Ambiguous : Muğlak. Ne olduğu belirsiz. Şüpheli. İki anlamlı. Anlamı belirsiz. Birden fazla anlama gelebilen. İkianlamlı.

Blotto : Dut gibi. Zilzurna sarhoş. Fitil gibi. Sarhoş. Körkütük sarhoş. Dut gibi sarhoş.

Devious : Namussuz. Dürüst olmayan. Eğri büğrü. Üç kağıtçı. Aldatıcı. Hileli. Dolambaçlı. Dolandırıcı. Hilekar.

 

Lightheaded : Gözü kakarmış. Boş kafa. Baygın. Hoppa. Sayıklayan. Sulu (kimse). Çakırkeyf. Uçarı. Sersem.

Filmy : İnce. Zar gibi. Zarla kaplı. Zarlı. Şeffaf. Saydam. Zar ile kaplı. Üzeri ince tabakayla kaplı.

Hazy synonyms : shrouded in mystery, cloudy, vague, erratics, brumous, tenuous, elusory, doubtful, gauziest, foggiest, clouded, crabbed, undetermined, happy, cloudily, happiest, jollier, enigmata, recondite, noncommittal, bottomless, feeling no pain, dubio, labyrinthic, half seas over, indistinct, enigmatic, dillydallied, erratic, darker, in a fog, mistiest, enigmatical.

Hazy zıt anlamlı kelimeler, Hazy kelime anlamı

Clear : Belirgin. Temize çıkarmak. Açık olarak beli olan deneysel ve kuramsal verilere ilişkin. Açık. İçerdiği taneciklerin çok küçük olmaları nedeniyle içinden geçen ışığın saçılmadığı çözeltilerin niteliği. Uzağa. Işık tutmak. Tamamen. Silmek. Temiz.

Distinct : Başka. Bariz. Belirgin. Farklı. Açık. Muhakkak. Seçik. Aşikar. Şüphesiz. Bağımsız.

Hazy ingilizce tanımı, definition of Hazy

Hazy kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Thick with haze. Somewhat obscured with haze. Not clear or transparent.