Equivocal türkçesi Equivocal nedir

 • (sözcük) iki anlamlı.
 • Lastikli (argo terim).
 • Tartışmalı.
 • Müphem.
 • İki anlama gelen bir sözcüğün bilinerek ya da bilinmeyerek yanlış anlama alınmasından doğan güldürücülük.
 • İkianlamlılık.
 • Şüpheli.
 • Kaçamaklı.
 • İki anlama gelebilen.
 • Su götürür.
 • İki anlama gelen bir sözcüğün bilinerek ya da bilinmeyerek yanlış anlaşılmasından ortaya çıkan güldürücü durum.
 • İki anlamlı.
 • İkianlamlı.
 • Belirsiz.
 • Tiyatro alanında kullanılır.
 • Kuşkulu.
 • Anlamdaşlık.

Equivocal ile ilgili cümleler

English: Research in this area is somewhat equivocal.
Turkish: Bu konuda yapılan araştırma oldukça şüpheli.

Equivocal ingilizcede ne demek, Equivocal nerede nasıl kullanılır?

Equivocalities : Tereddüt. İki veya daha fazla anlamlılık. Kuşkululuk. Kararsızlık. İki veya daha fazla muhtemel anlamı olma durumu. İki manalılık. Şüphelilik. Belirsizlik. Karar verilmemiş olma durumu.

Equivocality : Şüphelilik. İki manalılık. Tereddüt. Kuşkululuk. Karar verilmemiş olma durumu. Kararsızlık. İki veya daha fazla muhtemel anlamı olma durumu. İki veya daha fazla anlamlılık. Belirsizlik.

Equivocally : İki anlamlı olarak. Şüphe kaldırır bir surette. Şüpheli bir şekilde. Kapalı olarak. Kuşkulu bir şekilde. Müphem surette. Kaçamaklı şekilde. Kaçamak bir şekilde. Birden fazla anlamla.

 

Equivocalness : İki anlamlılık. Belirsizlik. İki anlama gelme.

Unequivocal : Anlaşılır. Tartışmasız. Kesin. Samimi. Dolaysız. Dolambaçsız. Net. Anlamı açık. Açık.

Equivocating : Kaçamaklı konuşmak. Kaçamak ifade etme. Lastikli sözcükler kullanmak. Müphem veya kaçamaklı dil kullanma. İki anlama gelecek söz söyleme. Kelime oyunu yapmak.

Unequivocally committed : Bütünüyle telim olmuş. Tamamen mecbur edilmiş. Tamamen adanmış. Açıkça teslim olmuş.

Unequivocal denial : Açık ret. Açık inkar. Bir şeyi şüphesiz istememe.

Unequivocalness : Açıklık. Açık olma durumu. Katiyet. Belirsiz olmama durumu. Kesinlik.

Equivocacy : İki anlamlılık. Kaçamaklılık olma. Müphem olma eğilimi (özellikle kandırma niyetiyle). Kararsızlık. İki anlama gelebilirlik. İki veya daha fazla muhtemel anlamı olma durumu. İki anlamlı olma eğilimi. Tereddüt. Kuşkululuk. Karar verilmemiş olma durumu.

İngilizce Equivocal Türkçe anlamı, Equivocal eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Equivocal ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Contradictive : İhtilaflı. Ters düşme eğilimi olan. Anlaşmazlığa neden olan. Muhalif. Çelişkili.

Adaptability : Tiyatro için hazırlanmış bir metnin ya da bir özetin tiyatro özelliklerini taşıma derecesi. Adapte olabilirlik. Uyumluluk. Uyarlanabilirlik. Bireyin çevresel etken ve değişkenliğe ayak uydurma gücü. Uyarlama yeteneği. İntibak kabiliyeti. Uyum yeteneği. Uyma yeteneği. Uysallık.

 

Shuffling : Karma. Karılma. Ayaklarını sürüyen. Devşirim. Hilebaz. Dolambaçlı. Hilekar.

Darksome : Keyifsiz. Loş. Kasvetli. Bilinmeyen. Gölgeli. Karanlık.

Discredited : Kuskunu düşük. İtimat edilmez. Gözden düşmüş. İtibarsız. Saygınlığını yitirmiş. Güvenilmez. Adı çıkmış. İtibardan düşmüş.

Dicey : Tehlikeli. Rizikolu. Riskli. Şansa kalmış.

After piece : Art oyun. Asıl oyunun sonunda, oyuna bağlı olmadan oynanan kısa oyun. Rönesans döneminde ingiltere'de asal oyuna ek olarak oynanan ve genellikle güldürücü olan kısa yapıt. Asıl oyunun sonunda, ona bağlı olmayan bir gösteri ya da oyun. Ek oyun.

Diciest : Şansa kalmış. Rizikolu. Tehlikeli. Riskli.

Hesitant : Kararsız. Mütereddit. Duruksun. Tereddütlü. Tutuk. Tereddüdlü. İkircikli. İkircimli. Duraksayan.

Equivocal synonyms : evesive, explosive, actor manager, allegory, moots, debatable, acting manager, as clear as mud, synonymity, indistinct, debated, alto, recondite, backhanded, hazier, suspect, delphian, tenuous, forked, ambiguous, alley theme, elusive, doubtful, indeterminate, absurd theatre, doubting, moot, abstractionism, oracular, questionable, indefinite, eristic, undetermined.

Equivocal zıt anlamlı kelimeler, Equivocal kelime anlamı

Unequivocal : Kesin. Net. Açık. Dolambaçsız. Anlamı açık. Samimi. Dolaysız. Tartışmasız. Anlaşılır.

Unquestionable : Tartışılmaz. Kesin tartışmasız. Tartışma götürmez. Sorgulanamaz. Layüsel. Kesin. Şüphe götürmez. Su götürmez. Kendisinden hesap sorulamayan. Tartışmasız.

Equivocal ingilizce tanımı, definition of Equivocal

Equivocal kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : (Literally, called equally one thing or the other. Ambiguous. An ambiguous term. An equivoque. As, equivocal words. Hence:) Having two significations equally applicable. An equivocal sentence. Of doubtful meaning. Uncertain. Capable of double interpretation. A word or expression capable of different meanings.