Hookies türkçesi Hookies nedir

Hookies ingilizcede ne demek, Hookies nerede nasıl kullanılır?

Hooking : Çengellemek. Takılmak. Golfte sola kavis yapan vuruş. Bükmek. Aşırmak. Kroşe vurmak. Takmak. Kancayı takmak. Çengelle tutmak. Çalmak.

Unhooking : Çengelden çıkarmak. Kancasını çıkarmak. Çengelini çıkarmak. Kancadan çıkarmak. Kancadan kurtulmak. Çengelden çıkmak. Kancadan kurtarmak.

Hook and eye : Kanca ve gözü. Erkek ve dişi kopça.

Hook and eye hinge : Çengelli menteşe. Çengel menteşe.

Hook bolt : Çengelli cıvata. Tespit kancası. Kancalı cıvata.

Hook jaw : Kancaçene. Boru anahtarının, setleri içe dönük hareketli çenesi.

Hook nosed : Gaga burunlu. Kanca burunlu.

Hook on : Bağlamak. Kapılmış. Kancayı takmak. Aşık olmuş.

Hook line : Olta bedeni. Fırdöndüyle iskandil arasında yer alan ve üzerine kösteklerle iğneler veya iskandil yerine zoka bağlanan kısım.

Hook up : Bağlamak. Kancaya bağlamak. Birleştirmek. Bağlantısını yapmak. Askıya asmak. İlişki kurmak. Kancayla bağlamak. Kancalamak. Kancayla tutturmak.

İngilizce Hookies Türkçe anlamı, Hookies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hookies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Backstreet : Arka sokak. Küçük geçit. Arka cadde. Korsan (ürün vb). Arka yol. Yasadışı. İkincil yol.

 

Initiate : Göstermek. Ön ayak olmak. Alıştırmak. Sunmak. Başlatmak. Yetiştirilmiş kimse. Öğretmek. Başlamak. Önayak olmak.

Unlawful : Yasadışı. Yolsuz. Usulsüz. Kanuna aykırı. Hukuka aykırı. Hukuksuz. Haram. Yasalara aykırı. Kanunsuz.

Cub : Yavrukurt. Yavru ayı veya aslan veya kaplan veya tilki. Vahşi hayvan yavrusu. Aslan. Enik. Yavru. Terbiyesiz genç. Yavrulamak. Hayvan yavrusu. Yontulmamış genç.

Dependant : Muhtaç. Tabi. Birine ekonomik bağımlılığı olan kimse. Başkasının eline bakan. İlişkili. Bağımlı kimse. Birine ekonomik yönden bağımlı. Başkasına muhtaç kimse. Bağımlı. Bağıntılı.

Backstreets : İkincil yol. Yasadışı. Korsan (ürün vb). Arka sokak. Arka cadde. Arka yol. Küçük geçit.

Illicit : Yasaya aykırı. Yasadışı. Yasak. Caiz olmayan. Kanunsuz. Gayri meşru. Memnu. Haram.

Truants : Kaytarıcı. Dersi asan kimse. Okulu asmış. Kaçamak yapan. Kaçkın. Kaçak. Okuldan kaçmış. Aylak. Kaytarıkçı.

Tiro : Acemi. Çırak. Çaylak. Ohio eyaletinde yerleşim yeri.

Hookies synonyms : hookey, hooky, greenhorn, dependent, hookeys, tyro, unlegal, strung out, novice, beginner, addicted, truant, unrightful, drug addicted, unauthorised, banned, truanting.

Hookies zıt anlamlı kelimeler, Hookies kelime anlamı

Straight : Uyuşturucu kullanmayan kimse. Düzlük. Düz (çizgi). Doğru. Dosdoğru. Düz. Düzgün. Eşcinsel olmayan kimse. Kent. Düz hat.

Hookies antonyms : unaddicted.