İçtenliksizlik nedir, İçtenliksizlik ne demek

İçtenliksizlik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • İçtenliksiz olma durumu, samimiyetsizlik

İçtenliksizlik kısaca anlamı, tanımı

İçtenli : Samimi

İçten : Samimi. Yürekten, candan, samimi davranarak.

İçtenlik : İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet.

İçtenliksiz : İçten olmayan, samimiyetsiz.

Samimiyetsizlik : Samimi olmama durumu, içtensizlik.

Samimiyetsiz : Samimi davranmayan, içtensiz.

Samimiyet : İçtenlik. Senli benli olma durumu, samimilik.

Samimi : İçten (duygu vb.). İçli dışlı, senli benli olarak. Candan, açık yüreklilikle davranan.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Samim : Öz, asıl, iç, gönül.

Sami : Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın, Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kolu. Bu kola özgü olan.

Olma : Olmak işi.

Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.).

Diğer dillerde İçtencilik anlamı nedir?

Fransızca'da İçtencilik nedir ? : intimisme