İktisadiyat nedir, İktisadiyat ne demek

İktisadiyat; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir devletin ekonomik durumu

İktisadiyat tanımı, anlamı:

İktisadi : Ekonomik.

Devlet : Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih. Mutluluk. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Büyüklük, mevki.

Ekonomik : Az masraflı, hesaplı, iktisadi. Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi. Kolay kullanılabilen. En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Bir : Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Eş, aynı, bir boyda. Sadece. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Aynı, benzer. Ancak, yalnız. Bu sayı kadar olan. Beraber. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sayıların ilki. Bir kez.

Diğer dillerde İktisadiyat anlamı nedir?

İngilizce'de İktisadiyat ne demek? : n. economics, study of the management of goods and services