İsabetli nedir, İsabetli ne demek

İsabetli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Yerine düşmüş, yerinde, uygun

"İsabetli" ile ilgili cümle

  • "İsabetli bir karar aldılar."

İsabetli anlamı, kısaca tanımı:

İsabet : "Çok güzel, iyi oldu" anlamlarında kullanılan bir seslenme sözü. Güzel rastlantı. Hedefe varma, hedefi vurma. Öneri, düşünce veya söz yerinde olma. Yanılmama. Piyango vb. şans oyunlarında, kazanma, çıkma, vurma.

İsabetlilik : İsabetli olma durumu.

Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık.

Yerine : Başkasının adına. Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere. Alegori.

Yerinde : Durumunda. İyi, yeterli. Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde.

İsabetli ile ilgili Cümleler

  • Cevabı çok isabetliydi.
  • Onun konuşması kısa ve isabetliydi.
  • İsabetli!
  • Onun söylediği kısa ve isabetliydi.
  • Onun açıklaması tam isabetliydi.

Diğer dillerde İsabetli anlamı nedir?

İngilizce'de İsabetli ne demek? : adj. well directed, on the mark, pointed, sagacious

n. hit, hitting, incidence

Fransızca'da İsabetli : exact/e, qui convient

Almanca'da İsabetli : adj. treffsicher

Rusça'da İsabetli : adj. уместный, меткий