İsabetlilik nedir, İsabetlilik ne demek

  • İsabetli olma durumu

İsabetlilik anlamı, tanımı:

İsabetli : Yerine düşmüş, yerinde, uygun.

İsabet : Öneri, düşünce veya söz yerinde olma. "Çok güzel, iyi oldu" anlamlarında kullanılan bir seslenme sözü. Piyango vb. şans oyunlarında, kazanma, çıkma, vurma. Güzel rastlantı. Yanılmama. Hedefe varma, hedefi vurma.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde İsabetlilik anlamı nedir?

Rusça'da İsabetlilik : n. уместность (F), меткость (F)