İtibari nedir, İtibari ne demek

İtibari; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif

"İtibari" ile ilgili cümle

  • "Kâğıt paranın değeri itibaridir."

İtibari kısaca anlamı, tanımı:

İtibari hizmet zammı : Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan görevlilerin fiilî hizmet sürelerine eklenen süre.

İtibari sayfa : Saymaca sayfa.

İtibar : Saygınlık. Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi.

Gerçek : Doğruluk. Yapay olmayan. Yalan olmayan. Temel, başlıca, asıl. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Gerçeklik. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.

Sayma : Saymak işi, ad, tadat, addetme.

Fiktif : İtibari.

İtibari ile ilgili Cümleler

  • Şu an itibariyle güzel güzel uyuyabileceğim.
  • Bu, esas itibariyle, bilimin sırrıdır.
  • Ben yemin ediyorum, John. Bugün itibariyle, sigarayı bırakıyorum.
  • Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.
  • Aynı cinsten evlilik şimdi dün itibariyle İrlanda da dahil olmak üzere dünya çapında yirmi ülkede yasal.
  • Ocak 2011 itibariyle, Jüpiter'in 50 tane adlandırılmış uydusu vardır. 13 tane daha keşfedildi ama resmi statü veya isim verilmemiştir.
 

Diğer dillerde İtibari anlamı nedir?

İngilizce'de İtibari ne demek? : adj. nominal, fictitious, fiduciary, notional, titular, token

n. credit, esteem, consideration, dignity, prestige, importance, regard, standing, effectiveness, respectability, altitude, ascendancy, ascendency, authority, eminence, eminency, estimation, face, odor, odour [Brit.], reputation, weight

Fransızca'da İtibari : fictif/ive, fiduciaire

Almanca'da İtibari : adj. nominal, nominell

Rusça'da İtibari : adj. условный, номинальный