Kılıksızlık nedir, Kılıksızlık ne demek

  • Kılıksız olma durumu, kıyafetsizlik

Fransızca'da Kılıksızlık ne demek?:

amorphie

Kılıksızlık anlamı, kısaca tanımı:

Kılıksız : Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süfli bir biçimde. Giyimi düzgün olmayan, sünepe, kıyafetsiz, süfli.

Kılık : Bir kimsenin giyinişi, dış görünüşü, üst baş. Bir kimsenin resmi, fotoğraf.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Kıyafet : Giysi. Resmî giysi.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Kılıksızlık anlamı nedir?

İngilizce'de Kılıksızlık ne demek? : n. dowdiness, seediness

Fransızca'da Kılıksızlık : négligence [la], négligé [le]