Kapalı yüzme havuzu nedir, Kapalı yüzme havuzu ne demek

  • Kapalı bir mekân içine alınmış, suyu ısıtılan, yüzme sporunun yapıldığı havuz

Kapalı yüzme havuzu anlamı, tanımı:

Kapalı : Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem. İçe dönük yaradılışta olan. Geçilmez durumda olan. Açık olmayan (giyecek). Gizli, saklı. Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı. Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan. Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri). Bulutlu, karanlık (hava). Başı örtülü (kadın).

Yüzme : Yüzmek işi. Yüzme sporu.

Havuz : Büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer. Bir amaç güdülerek farklı kaynaklardan gelen paranın ilgililere daha sonra paylaştırılmak üzere toplandığı belirli bir yer. Kum, asit vb. konulan çukur yer. Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, beton benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer.

Spor : Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi. Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü. Çiçeksiz bitkilerde üreme organı. Kullanışı rahat, kolay olan.

Diğer dillerde Kapalı yüzme havuzu anlamı nedir?

İngilizce'de Kapalı yüzme havuzu ne demek? : n. indoor swimmming pool, indoor swimming pool

Fransızca'da Kapalı yüzme havuzu : piscine couverte

Almanca'da Kapalı yüzme havuzu : n. Hallenbad