Baslin türkçesi Baslin nedir

Baslin ingilizcede ne demek, Baslin nerede nasıl kullanılır?

Basle : Kuzeybatı isviçre'de bir şehir.

Bas extension : Basıc programlama dilinde olan bir dosyanın uzantısı. Bas uzantısı.

Bas relief : Alçak kabartma. Yarım kabartma.

Basal : Bazal. Taban. Esas. Esasa ait. Esaslı. Temel. Tabansal. Esas ile ilgili. Asal. Tabana ilişkin.

Basal age : Temel yaş.

Basal body temperature : Sabah yataktan çıkmadan ve herhangi bir şey yemeden önceki vücut sıcaklığı. Esas vücut sıcaklığı.

Basally : Hareketsiz. Esaslı bir şekilde. Baz olarak. Esaslı olarak. Duran. Rahat (fizyoloji). Temek olarak. Esaslı biçimde.

Basalis : Tabansal.

Basal cell : Bazal hücre.

Basal lamina : Kaide zarı. Bazal lamina.

İngilizce Baslin Türkçe anlamı, Baslin eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Baslin ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Base : Taban. Başlangıç sayısı. Dayanak. Yerdeğişir bir bilgisayar izlencesinde, gerçek adresleri bulmak için göreli adreslere eklenmesi gereken değer. genellikle kullanılan bilimsel sayılama dizgesinde, bir üst ile gücü alınan sayı. örn. 2,7x6,25 (1’5) = 42,1875 deyimindeki 6,25 sayısı. İlkyazı. Aşınma taban düzeyi. Kelime kök ve gövdelerinin çekim eki almamış yalın durumu: taş, işçi, bilgili, terbiye, ciltle-, ayakkabı, aktualite, planlama vb. Esas. Başlangıç ya da temel sayılan yer ya da nesne. transistorun salgıcı ile toplacını ayıran kesimi. Dayandırmak.

 

Footing : Esas. Mevki. Temel ayağı. Dayanak. Temel. Ayak basacak sağlam yer. Tutunma noktası. Durum. Altlık.

Pond : Gölden daha küçük yapıda, genellikle sulama suyu biriktirmek amacıyla bir set arkasında suların toplanmasıyla oluşan, normal olarak sulama mevsimi sonunda çok az suyu kalan durgun su kütlesi. Süs havuzu. Su giriş ve çıkışı kontrol altında olan, suyu istenilen düzeyde ayarlanabilen, gerektiğinde tamamen kurutulabilen, balık üretimi amacıyla kullanılan, kullanım amacı ve yapım biçimine göre değişik biçimleri olan, doğal ve yapay yapı. Havuzcuk. Gölcük. Gölek. Küçük göl. Yapay göl.

Fundament : Anüs. Kaide. Makat. Taban. Dip. Temel. Kıç. Esas parça.

Foundation : Tesis etme. Fondöten. Esas. Dayanak. Özül. Ten boyası. Tesis. Bir topluluk veya bir kimse tarafından belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için belli koşullar ve resmi yolla tahsis edilen mal ve para varlığı. çeşitli toplumsal alanlarda hizmet vermek, hayır işleri görmek üzere bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği, ticari etkinlikleri dışında kurumlar vergisinden bağışık tutulan ve kar amacı gütmeyen tüzel kişilik. Alt yapı.

 

Piscina : Balık havuzu.

Basins : Yalak. Leğen. Havza. Kara ile çevrili liman. Kase. Koy.

Basin : Yerkabuğunda oluşan basıklık. Küvet. Koy. Coğrafya, jeoloji alanlarında kullanılır. Funda. Yalak. Leğen. Geniş kase. Kase. Tekne.

Repository : Ambar. Bellek. ...hakkında kendisine özel olarak bilgi verilen kimse. Mahzen. Kutu. Kap. Depo. Muhafaza. Sırdaş.

Pool : Birlik. Küme. Su birinkintisi. Birlik oluşturmak için para koymak. Tröst. Ekip. Toplamak. Gölcük. Ç.spor toto. Bilgisayar, eskrim, ekonomi alanlarında kullanılır.

Baslin synonyms : meat and potatoes, repositories, groundwork, explanation, receptacle, ground, supposition, ponds, well deck, supposal, common ground, cornerstone, assumption, bath.

Baslin zıt anlamlı kelimeler, Baslin kelime anlamı

Incidental : Tesadüfen meydana gelen. Tesadüfi. Arızi. İsteğe bağlı. Küçük ve önemsiz. Bağlı. Rastlantısal. Özgü. Önemsiz olay. Olası.

Nonstandard : Standard olmayan. Standard dışı. Tipik olmayan. Standartdışı. Normal olmayan. Normal dilde kullanılmayan. Normal dışı. Standart olmayan. Standart dışı. Sıradan olmayan.