Repository türkçesi Repository nedir

 • Havuz.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Sırdaş.
 • Kutu.
 • ...hakkında kendisine özel olarak bilgi verilen kimse.
 • Dolap.
 • Depo.
 • Mahzen.
 • Ambar.
 • Kap.
 • Bellek.
 • Zengin kaynak.
 • Muhafaza.

Repository ingilizcede ne demek, Repository nerede nasıl kullanılır?

Data repository : Veri havuzu. Veri deposu.

Software repository : Yazılım havuzu.

Repositories : Kap. Kutu. Muhafaza. Sırdaş. Depo. Havuz. Mahzen. Ambar. Zengin kaynak. Bellek.

Reposit : İstiflemek. Saklamak. (ileride kullanmak üzere) bırakmak.

Reposition : Yeniden yerleşme. Yeniden yerleştirme. Repozisyon.

Reposing : Dinlenmek. Dinlendirmek. Ebedi istirahatta olmak. Güvenmek. Yatırmak. Uzanmak. Ebedi istirahatte olmak. Dayanmak. Yatmak. Sükun.

Preposition : Edat. İlgeç.

Repositioning : Yeniden konumlandırma. Yeniden konumlandırıyor.

Prepositional phrase : İlgeç öbeği. Edat ve isimden oluşan söz öbeği.

Prepositional : Önermeye dayalı. Edatla ilgili. Edat niteliğinde. Edatsı. Edatsal.

İngilizce Repository Türkçe anlamı, Repository eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Repository ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Deposit : Depozito vermek. Çökelmek. Güvende tutmak veya faiz geliri elde etmek amacıyla banka veya benzeri kuruluşlara yatırılan para. krş. vadeli mevduat, vadesiz mevduat. Yatırmak. Emanet. Tortu bırakmak. Depozito. Mevduat. Emanet etmek. Bankaya yatırmak.

 

Holder : Çek, ödek ve benzeri tecim belgitlerinden kendisine verilmiş ve aktarılmış bulunanların iyesi olan kişi. Tutucu. Tutamaç. Duy. Kulp. Elmen. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Tutan şey. Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kişi. hisse senedini satın alarak elinde bulunduran kişi.

Bank : İşlevlerine göre merkez bankası, kalkınma ve yatırım bankası ve ticari banka; sermaye yapısına göre ise kamu bankası, özel banka ve yabancı banka biçiminde sınıflandırılan ve yasa veya izinle kurulabilen finansal aracı kurum. Önlemek. Yığılmak. Tuş arası (müzik terimi). Akarsu yüzü ile yatak yanlarının dokunum çizgisi. Para ve para gibi geçerli olan tecimsel belgitler üzerinde işlem yapan tecim kuruluşu. yatırım kabul eden, kendi güvenirliğini karşıtının güvenirliği yerine koyarak onlara satın alma gücü sağlayan, para kullanılmadan da işlerin yürütülmesini kolaylaştıran anamal, para saygınlık ve ürem üzerine her türlü işlemi düzenleyen ve yürüten, gerçek ve tüzel kişilerin ve devletin bu alandaki gereksemelerini yerine getirici uğraşlarda bulunan ve bunları yapmağa yasalarla yetkilendirilen akçalı ve tecimsel kuruluş. Küme. Yığın. Yokuş. Sahil.

 

Hutch : Kafes (tavşan vb.). Kulübe. Derişik töz. Tavşan kafesi. Kümes. Küçük hayvan kafesi. Kömür sandığı. Kömür vagonu. Kafes.

Secretary : Sekreter. Katip. Yazman. Katibe. Yazıcı. Yazı masası. İcra dairesi başkanı. Bakan.

Ambry : Tas (kilisede). Kiler. Sürahi. Antrepo.

Crypt : Ölülerin gömüldüğü kilise gömütü. Yeraltı türbesi. Kripta. Mahzenmezar. Ölülerin gömüldüğü kilise mahzeni. Kilise bodrumu. Plasentasyonda görev yapan endometriyum yüzeyindeki villi koryalislerin içine girdiği kör kesecikler. Eskiden ölülerin gömüldüğü kilise mahzeni. Kript.

Cartridge : Kovan. Kutucuk. Fişek. Kartuş. Film kutusu (fotoğrafçılık terim). Pikap kafası. Zarf. Hartuç. Pikap.

Conservancy : Koruma. Doğal kaynakları kontrol eden kuruluş. Sahip çıkma.

Entrepot : Antrepo. Ticaret merkezi. Yabancı malların gümrüksüz saklandığı kapalı yer.

Repository synonyms : lost and found, repertory, memory, storehouse, treasure house, arsenals, sperm bank, binned, closeting, mind, well deck, casings, abort sequence, cellars, absolute device, intimates, barn, casing, library, storage, bank building, accent bar, ac adapter, cupboard, protection, retention, depot, cabals, hypogeum, installation, guarding, pond, baslin.

Repository ingilizce tanımı, definition of Repository

Repository kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A depository. A place where things are or may be reposited, or laid up, for safety or preservation.