Kapsamlı nedir, Kapsamlı ne demek

Kapsamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Kapsamı olan
 • Kapsamı geniş olan, şümullü.

Kapsamlı anlamı, tanımı:

Kapsam : Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şümul. Kaplam.

Geniş : Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Eni çok olan, enli, vâsi. Çok. Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Bol (elbise).

Şümullü : Kapsamlı.

Kapsamlı ısmarlama : Bir yayınevi ya da kitapçıya belli bir konuda çıkan kitapların tümünün gönderilmesi amacıyla yapılan ısmarlama.

Kapsamlı kırsal tasarlama : Kırsal alanların doğal ve insansal kaynaklarının korunup geliştirilmesini, yerleşme düzeninin, toplumun gereksinmelerine en iyi biçimde yanıt verebilmesini sağlamak amacıyla, kaynaklarla gereksinmeler arasında uzun dönemde olumlu bir denge kurmayı amaçlayan tasarlama türü.

Kapsamlı küme : [Bakınız: bileşik küme]

Kapsamlı tasar : Yerel yönetimin yetkili örgenlerince benimsenen ve kentle çevresinin uzun dönemdeki gelişmesine ilişkin yöneltileri belirleyen yasal belge.

Kapsamlı ile ilgili Cümleler

 • Kapsamlı bir araştırma yaptık.
 • Şimdi kapsamlı bir soruşturma devam ediyor.
 • Kapsamlı ders kitabı diye bir şey yoktur.
 • Benim hobilerim sadece geniş kapsamlı değil fakat aynı zamanda faydalı da.
 • Seçilmiş olanlar kapsamlı tıbbi ve psikolojik testlerle yüzleşmek zorunda kalacak.
 • Ali çok kapsamlı bir rapor yazmıştır.
 • Dedektif Dan Anderson ve takımı, parkta daha kapsamlı bir araştırma yaptı.
 • Problemi kapsamlı bir şekilde öğrendi.
 • Kapsamlı mı?
 

Diğer dillerde Kapsamlı anlamı nedir?

İngilizce'de Kapsamlı ne demek? : adj. comprehensive, blanket, across the board, exhaustive, generic, universal, well-rounded, wide

Fransızca'da Kapsamlı : compréhensif/ive

Almanca'da Kapsamlı : adj. weitreichend, weit tragend