Kapsam nedir "Kapsam" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir öğretim programında üzerinde durulması ya da işlenilmesi istenilen etk...

 
 
 

Kapsam geçerliği nedir ne demek

Kapsam geçerliği nedir Kapsam geçerliği; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir testte bulunan soruların, kapsanılması öng...

Dış kapsam nedir ne demek

Dış kapsam nedir Dış kapsam; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: dış Jordan kapsamı]. Kapsa : Çitten ya da a...

Kapsama nedir Matematik terimi olarak kelime anlamı: Bir kümenin E, F gibi iki altkümesi verildiğinde, (…)gerektirmesinin doğru olması. Simgesi (…)...

Kapsama gönderimi nedir ne demek

Kapsama gönderimi nedir Kapsama gönderimi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Anlamdaş. doğal birlev, doğal gömev. Gönd...

Kapsamak nedir İngilizce'de Kapsamak ne demek? Kapsamak ingilizcesi nedir?: enclose Kapsama : Kapsamak işi. Kapsam : Kaplam. Sınırları içine başka k...

Kapsamlı nedir ne demek

Kapsamlı nedir Kapsamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kapsam : Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu,...

Kapsamlı kırsal tasarlama nedir ne demek

Kapsamlı kırsal tasarlama nedir Kapsamlı kırsal tasarlama; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kırsal alanların doğal ve insansal kaynaklar...

Kapsamlı tasar nedir ne demek

Kapsamlı tasar nedir Kapsamlı tasar; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yerel yönetimin yetkili örgenlerince benimsenen ve kent...

Geniş kapsamlı tasar nedir ne demek

Geniş kapsamlı tasar nedir Geniş kapsamlı tasar; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentin ya da başka bir yerleşim yerinin uzun...

Konak kapsamı nedir ne demek

Konak kapsamı nedir Konak kapsamı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir enfeksiyöz etkene duyarlı olan veya et...

Kapsam çözümlemesi nedir ne demek

Kapsam çözümlemesi nedir Kapsam çözümlemesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretim programında bulunan ders konularının ...

Kapsam ekonomileri nedir ne demek

Kapsam ekonomileri nedir Kapsam ekonomileri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmanın iki veya daha fazla malı farklı üretim ...

Kapsam lay iş nedir ne demek

Kapsam lay iş nedir Kapsam lay iş; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Aralarında cinsle tür, tümle parça, çoğulla tekil gibi n...

İç kapsam nedir ne demek

İç kapsam nedir İç kapsam; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: iç Jordan kapsamı]. Kapsa : Çitten ya da ar...

Kapsama alanı nedir ne demek

Kapsama alanı nedir Kapsama alanı, bir mobil ağ sisteminde baz [#tarafından yayın yapılmış olan alandır. Sadece bu alanın içinde hizmetlerden yararlanıla...

Kapsama imi nedir ne demek

Kapsama imi nedir Kapsama imi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir kümenin bir başka kümenin altkümesi olduğun...

Kapsamlama nedir ne demek

Kapsamlama nedir Kapsamlama; Dil Bilimi, Edebiyat alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Aralarında cinsle tür, tüml...

Kapsamlı ısmarlama nedir ne demek

Kapsamlı ısmarlama nedir Kapsamlı ısmarlama; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yayınevi ya da kitapçıya belli bir konuda ç...

Kapsamlı küme nedir ne demek

Kapsamlı küme nedir Kapsamlı küme; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: [bkz: bileşik küme]. Kapsa : Çitten ya da a...

Dış jordan kapsamı nedir ne demek

Dış jordan kapsamı nedir Dış jordan kapsamı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Anlamdaş. dış kapsam. Kapsa : Çitten ya ...

İç jordan kapsamı nedir ne demek

İç jordan kapsamı nedir İç jordan kapsamı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: içinde kimi yüzleri kümeden atılmış kutula...

Korumanın kapsamı nedir ne demek

Korumanın kapsamı nedir Teknik terim anlamı: Korumanın sınırlarını çizen ve nelerin koruma sınırı içinde kaldığını gösteren kapsam. Kapsa : Çitten ya da aral...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim