Encyclopediac türkçesi Encyclopediac nedir

Encyclopediac ingilizcede ne demek, Encyclopediac nerede nasıl kullanılır?

Encyclopediacal : Geniş kapsamlı. Çok çeşitli bilgi ihtiva eden. Geniş bir alanda bilgi içeren. Ansiklopediksel. Ansiklopediye ait yada ansiklopedi ile alakalı.

The hebrew encyclopedia : İbrani ansiklopedisi. Ishiyahu leibovitch tarafından yayınlanan ve ibranice basılan tam ansiklopedik kitaplar seti.

Walking encyclopedia : Dahi. Bilge. Pek çok konuda geniş bilgisi olan kimse. Çok bilgili kimse. Alim. Yürüyen ansiklopedi.

Encyclopedia : Ansiklopedi. Bilgilik.

Encyclopedial : Ansiklopediksel. Ansiklopedi ile alakalı.

Multimedia encyclopedias : Çoklu ortam ansiklopedileri.

Encyclopedical : Ansiklopedik.

Encyclopedic : Ansiklopedik.

Encyclopedically : Ansiklopedik olarak. Ansiklopedik bir tarzda. Geniş kapsamlı olarak.

Encyclopedist : Ansiklopedi derleyen kimse. Ansiklopedist. Ansiklopedik bilgisi olan.

İngilizce Encyclopediac Türkçe anlamı, Encyclopediac eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Encyclopediac ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Letters : Yazın. Harfler. Edebiyat. Mektuplar. Bilim.

Erudition : Çok geniş ve çeşitli bilgi. Büyük vukuf. Bilgelik. Alimlik. Bilginlik. Engin bilgi.

 

Education : Öğrenim. İlkellerde çocukların ilerde yapacakları işleri, görevleri, davranış biçimleriyle ilgili olarak onların erginlik çağına girinceye dek aileleri, akrabaları ve toplumun yaşlı üyelerince geleneklere uygun biçimde eğitilmeleri, yetiştirilmeleri. Terbiye. Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliği. önceden saptanmış amaçlara göre insanların davranımlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesi. belli bir konuda, bir bilgi ya da bilim dalında yetiştirme ve geliştirme. her kuşağa, geçmişin bilgi ve deneylerini düzenli bir biçimde aktarma ya da kazandırma işi. eğitim ruhbilimi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, öğretim programları, özel ve genel öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, yönetim, denetim vb. eğitim ' ve öğretim alanlarını kapsamak üzere öğretmen, yönetici ve eğitim uzmanı yetiştirmek amacıyla ilgililer için düzenlenen bütün kurslara ve bu kurslarla ilgili bilimsel çalışmalara verilen genel ad. eğitbilim. Eğitim ve öğretim. Öğretim. Pedagoji. Yetiştirme. Eğitim. Eğitimbilim.

 

Diverse : Farklı. Çeşitli. Değişik. Türlü. Muhtelif. Çeşit çeşit. Türlü türlü.

Wider : Ferah. Daha geniş. Yaygın. Geniş. Enli. Engin. Ardına kadar açık. Bol. Büyük.

Reference work : Referans çalışma.

Dense : Kalabalık. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Sıkışık. Tıkız. Kalın kafalı. Koyu. Ağır (yazı). Özgül ağırlığı yüksek olan. Ağır. Bulunduğu evrede, birim oylumda görece kütle niceliği daha yüksek olan.

Comprehensive : Meslek ortaokulu (ingiliz ingilizcesi). Anlama yeteneği olan. Genel. İdrak edebilen. Etraflı. Tam veya her şey dahil. Anlayışlı. Çok amaçlı. Geniş kapsamlı.

Encyclopediac synonyms : book of facts, eruditeness, encyclopaedism, book of knowledge, encyclopedic, encyclopedical, reference, encyclopaedical, compact, fervid, concentrated, busiest, encyclopaedial, blistering, extensive, allround, thorough, learnedness, universal, well rounded, far reaching, scholarship, learning, busier, deep, reference book, cyclopaedic, crashing, encyclopaedia, comprehensives, busily, condensed, denser.

Encyclopediac zıt anlamlı kelimeler, Encyclopediac kelime anlamı

Encyclopediac antonyms : noncomprehensive.