Kara kuvvet nedir, Kara kuvvet ne demek

  • Din bağnazlığının oluşturduğu gerici ve tehlikeli güç

Kara kuvvet anlamı, tanımı:

Kuvvet : Güç. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Şiddet, zor, cebir. Dayanıklı olma durumu. Fiziksel güç, takat. Yetke, erk, nüfuz. Bir ülkenin silahlı gücü. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.

Kuvve : Düşünce, niyet. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Yeti.

Kara kuvvetleri : Silahlı kuvvetler içinde yer alan kara ordularının tümü. Bir ülkeyi karadan gelecek saldırı ve tehlikeye karşı korumak amacı ile kurulan askerî teşkilat.

Bağnaz : Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp, fanatik.

Gerici : Germe işini yapan kimse. Toplumda çağdaş değerlere ve yeniliklere önem vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni yaşamaya çalışan (kimse veya görüş), ilerici karşıtı, mürteci. Bir organı germeye yarayan (kas).

Tehlikeli : Tehlikesi olan, korkulu, muhataralı.

Diğer dillerde Kara kuvvet anlamı nedir?

İngilizce'de Kara kuvvet ne demek? : [kara kuvvetleri] n. land forces, ground forces