Karkas nedir, Karkas ne demek

Karkas; bir mimarlık terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Mimarlık) Demirli betonla yapılmış yapı.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Gövde et.

İngilizce'de Karkas ne demek? Karkas ingilizcesi nedir?:

carcase, carcass

Karkas hakkında bilgiler

Leş, hayvan cesedi. Genellikle doğa tarafından henüz yok edilmemiş, çürümekte olan hayvan ölülerini tanımlamakta kullanılır. Cesedin çürümesi ile, arta kalan maddeden zehir ve kuvvetli bir leş kokusu oluşur. Karkas sözcüğü ise hayvancılıkta iç organları çıkarılmış hayvanlar için kullanılır.

Karkas anlamı, kısaca tanımı:

Demirli : Bağlanıp kalmış. Demir parmaklık veya demir bir parça takılmış olan. İçinde metal veya karışım durumunda demir bulunan. Demir atmış bir biçimde. Demir atmış (gemi).

 
 

Beton : Çimentonun su yardımıyla kum, çakıl vb. maddelerle karışması sonucu oluşan sert, dayanıklı, bağlayıcı yapı malzemesi. Bu malzemeden yapılmış.

Kemikli : Kemikleri iyi gelişmiş. Kemiği olan. Çok zayıf, sıska.

Sığır : Anlayışsız, kaba saba kimse. Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı.

Hayvan : At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Taraf : İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yöre, yer. Yön, yan, doğrultu. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.

Yapı : Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür. Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün. Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon. Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni.

Eti : Hitit.

Karkas ağırlığı : Kasaplık hayvanın kesilip baş, ayaklar, deri, kuyruk ve bütün iç organları ayrıldıktan sonra geride kalan bütün gövdesinin tartılmasıyla elde edilen ağırlık.

Karkas bileşimi : Karkas kalitesini önemli ölçüde etkileyen, karkası oluşturan kas, yağ ve kemik doku oranı.

Karkas et sıyrıntıları : Hayvanların et ve kemiklerinden elde edilen, üzerinde yağ, deri kısmı, kas kirişi, sinir ve kan damarı bulunan çizgili kas, iskelet kası ve kalp kası gibi et kısımları.

Karkas et unu : Memeli hayvanların dokularının kemikler, kıl, tırnak, boynuz ve sindirim kanalı içeriği hariç kısımlarının pişirilip öğütülmesiyle elde edilen yem.

Karkas kalıntısı : Memeli hayvanların dokularının, kemikler dâhil fakat kıl, tırnak, boynuz ve sindirim kanalı içeriği hariç kısımlarının kalıntısı, tankaj, gövde et artığı.

Karkas konformasyonu : Karkas genişliğinin karkas uzunluğuna oranı.

Karkas randımanı : Kasaplık bir hayvanın kesim ağırlığına göre ne kadar karkas verdiğinin yüzde olarak ifadesi.

Karkas yoğunluğu : Karkas ağırlığının karkas uzunluğuna oranı.

Diğer dillerde Karkas anlamı nedir?

İngilizce'de Karkas ne demek? : [Karkas] n. carcass, corpse

Rusça'da Karkas : n. каркас (M)