Kertenkele nedir, Kertenkele ne demek

Kertenkele; bir hayvan bilimi terimidir.

"Kertenkele" ile ilgili cümleler

  • "Dibinde, kıyılmış kertenkele ve yılan parçaları varmış gibi midesini bulandırmıştı." - P. Safa

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Bir takımyıldızın adı.

Bilimsel terim anlamı:

Kertenkeleler familyasına giren sürüngenlerin ortak adı. (Arakonakçı olarak ilgimizi çeken türleri vardır.)

İngilizce'de Kertenkele ne demek? Kertenkele ingilizcesi nedir?:

lizard, lacerta, lac

Fransızca'da Kertenkele ne demek?:

lézard

Kertenkele hakkında bilgiler

Kertenkele (Lacertilia) alt takımının, özellikle özkertenkelegiller (Lacertidae) familyası türlerinin genel adı.

Kertenkeleler alt takımının; özkertenkelegiller, gekogiller, varangiller, agamagiller, iguanagiller, boncuklukertenkelegiller, köryılansıgiller gibi familyaları vardır. Kertenkelelerin bugün dünya üzerinde 3000'den fazla türü mevcuttur. Soğuk iklime fazla dayanıklı olmadıklarından genel olarak çöllük bölgelerde ve tropikal kuşakların kurak kısımlarında çok boldur. Yer altında, ağaçlar üzerinde yaşayanları olduğu gibi, havada uçanları, suda yüzenleri, renk değiştirebilenleri de boldur.

 

Uzunca ve yuvarlakça olan vücutlarının üzerleri pullu veya pürtüklüdür. Çoğunlukla dört ayaklı ve pek azı iki ayaklı veya tamamen ayaksız olurlar. Her ayakta beşer adet parmak ve uçlarında gelişmiş tırnakları bulunur. Karın pulları sırt ve yanlarda olanlardan daha iridir.

Kertenkelelerin büyük çoğunlunda göz kapakları vardır ve çoğunda hareketlidir. Gekogillerde ve Amerika'da yaşayan Xantusiidae familyasının bireylerinin ise göz kapakları, kenarlarından birleşmiş olup, saat camı gibi saydam ve hareketsizdir. Yine Scincidae familyasından Ablepharus cinsi ve Lacertidae familyasından Ophisops cinslerinde gözkapağı birleşmiş olup sabittir. Yer altında yaşayan türlerin haricindekilerin dışkulak delikleri mevcuttur. Bazılarının ağaçlara asılmaya yarayan ince uzun ve kuvvetli kuyrukları vardır.

Kertenkele ile ilgili Cümleler

  • Beş bacaklı kertenkele nereye gidiyor?
  • Bir kertenkelenin kuyruğunu kesersen, o tekrar uzar.
  • Bütün Kertenkeleler yumurtlayabilir
  • Köpeğim bir kertenkeleyi kovaladı ve kuyruğunu ısırıp kopardı.
  • Ali Mary'nin bir kertenkele IQ'süne sahip olduğunu düşündü.

Kertenkele tanımı, anlamı:

Kerte : İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti. Derece, radde.

Hint kertenkelesi : İguana.

Vücutlu : Vücudu iri ve şişman olan.

Sivri : Ucu keskin ve batıcı olan. Ucuna doğru gittikçe incelen. Palamut. Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı.

Kuyruklu : Kuyruğu olan. Akrep.

Çevik : Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik, atik tetik.

Böcekçil : Böcek yiyen, böcekle beslenen (hayvan veya bitki).

Küçük : Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Değersiz, önemsiz. Yaşı daha az olan. Geri aşamada. Küçük abdest. Niceliği az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Kısık, parlak olmayan (ses).

 

Sürüngen : Sürünerek giden (hayvan). Yere yatay olarak uzanan (sap veya kök).

Takım : Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman. Sigara ağızlığı. Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip, trup. Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu. Canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik. Hayvanlarda yemek borusu, akciğer ve karaciğere genel olarak verilen ad. Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her biri. Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk. Birbirini tamamlayan şeylerin tümü. Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk. Takım elbise. Bölüğü oluşturan birliklerden her biri. Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu.

Kertenkele yılanı : (Malpolon monspessulana), Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kumyılanıgiller (Psammophidae) familyasından bir sürüngen türü. Az zehirli, fakat çok yabandır. Ses çıkarır.

Kertenkele yürüyüşü : Cephe duruşunda, ellere dayanıp bacakları sürükleyerek yürüme.

Kertenkeleler : Kertenkele, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı. Gerçek kertenkele türlerini içine alan dört ayaklı sürüngenler topluluğu. Sürüngenler (Squamata) takımından, ayakları iyi gelişmiş ve beş parmakları olan, uzun ve sivri kuyruklu, göz kapakları hareketli, üzerleri pullu ya da pürçüklü olan türlere sahip bir alt takım. (zooloji) (Lacertilia), (Lat. lacertus = kertenkele) Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımına giren bir alt-takımı. Beş parmaklı olan ayakları iyi gelişmiştir. Uzun, sivri bir kuyrukları vardır. Göz kapakları hareketlidir. Üzerleri pullu ya da pürtüklüdür. Çok geniş bir gruptur, özkertenkelegiller (Lacertidae), varangiller (Varanidae), gekogiller (Geckonidae), agamagiller (Agamidae), kör-yılansıgiller (Anguidae), boncuklu-kertenkelegiller (Helodermatidae), iguanagiller (İguanidae) familyaları vardır.

Kertenkelemsi : Ayaksızlar (Gymnophiona) takımının, kertenkelemsigiller (Caecilidae) familyasından, gözleri körelmiş, Güney Amerika'da yaşayan bir tür. (Caecilia gracilis): Ayaksızlar (Gymnophiona) takımının kertenkelemsigiller (Caeciliidae) familyasından bir amfibyum türü. Kurt biçimindedir. Gözleri körelmiştir. Güney Amerikada yaşar.

Kertenkelemsigiller : İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, ayaksızlar (Gymnophiona) takımından, bacaksız ve yılan biçiminde, tropik memeleketlerin ıslak topraklarında oyuklar içinde yaşayan türleri olan bir familya. (Caeciliidae), (Lat. caecilia = bir tip kertenkele), Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının ayaksızlar (Gymnophiona) takımına giren bir familyası. Bacaksız ve yılan biçiminde olup tropik memleketlerin ıslak topraklarında oyuklar açarak içinde yaşarlar. Kertenkelemsi (Caecilia gracilis) iyi bilinen türüdür.

Diğer dillerde Kertenkele anlamı nedir?

İngilizce'de Kertenkele ne demek? : adj. lacertian

n. lizard

Fransızca'da Kertenkele : lézard [le]

Almanca'da Kertenkele : n. Eidechse

Rusça'da Kertenkele : n. ящерица (F)