Keten helva nedir, Keten helva ne demek

  • Kavrulmuş şekerden yapılan, pamuk görünüşünde bir helva türü

"Keten helva" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Keten helvacı, keten helvam nakaratlı bir türkü ile methederek satardı." - A. Ş. Hisar

Keten helva hakkında bilgiler

Pişmaniye veya diğer adlarıyla tel helva, çekme helva, tel tel, tepme helva, keten helva; İzmit'in bir tatlı türüdür. Özgün bir tatlı çeşidi olması, hafifliği, pişmaniyenin il dışında da aranmasını ve ilgi görmesini sağlamıştır.

Tatlının kökeni İran coğrafyasına dayanır. Tatlının görüntüsü koyun yününe benzediği için yün gibi anlamına gelen peşmek (پشمک) kelimesinin zamanla Türkçede "pişmaniye" diye söylenmeye başlandığı muhtemeldir. İlk kez Kandıralı Hayrettin Usta tarafından yapılmış olan pişmaniye, Şekerci Hacı Agop Dolmacıyan adlı bir Ermeni usta tarafından ise pazarı sunulmuştur.

Tereyağı, vanilya (ya da kakao), limon tuzu, şeker, tahin, un ve sudan yapılır. Pişmaniye yapmak için ağda haline gelinceye kadar 170 derecede kaynatılan şeker mermer taşa dökülüp soğutulduktan sonra büyükçe bir halka biçimine getirilir. Büyük bir sininin üstüne konan kavrulmuş una eritilmiş tereyağı yedirilir. Ardından altı kişi ile birlikte halka biçimindeki ağda unun üstünde çevrilmeye başlanır. Her çevirişten sonra ağda yeniden halka biçimine sokulur. Sinideki unun hepsi ağdaya yedirilinceye, ağda tel tel hale gelinceye kadar bu işleme devam edilir. Çevirme sırasında ağdanın kopmamasına özen gösterilir.

 

Keten helva anlamı, kısaca tanımı:

Şeker : Şeker hastalığı. Sevimli, cana yakın ve güzel. Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı. Bu madde katılarak yapılmış lokum, akide, çikolata vb. tatlı yiyeceklerin genel adı.

Helva : Şeker, yağ, un veya irmikle yapılmış olan tatlı.

Keten : Bu bitkinin liflerinden yapılmış (dokuma vb.). Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum).

Keten helvacı : Keten helva yapan ve satan kimse.

Yandı gülüm keten helva : "kaçırılmış bir fırsat" anlamında kullanılan bir söz.

Pamuk : Yere serili halı, kilim vb. yaygıların üzerinde oluşan, uçuşabilen toz kümecikleri, hav. Bu bitkinin işlenmiş biçiminden yapılmış. Bu bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş ince, yumuşak tellerin adı. Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium). Bu tellerin işlenmiş biçimi.

Görünüş : Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir. Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey. Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi. Görünme işi. Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara.

 

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Özgün : Bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal, ibdai. Çeviri olmayan, asıl olan (metin), orijinal.

Hafif : Etkisi az olan, sert karşıtı. Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek). Sıkıntısız, ferah, rahat olarak. Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa. Güç veya yorucu olmayan, kolay. Gücü az olan, belli belirsiz. Önemli olmayan. Kalınlığı veya yoğunluğu az olan. Çok dik olmayan (sırt, yokuş). Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı.

Pişmaniye : Telleri ince ince ayrılabilen bir helva türü.

Görme : Görmek işi, rüyet.