Altered türkçesi Altered nedir

  • Değişmiş.
  • Değiştirilmiş.
  • Bozulmuş.
  • Diğer.

Altered ile ilgili cümleler

English: We've altered course.
Turkish: Rotayı değiştirdik.

English: Ali got his suit altered.
Turkish: Ali takım elbisesini değiştirdi.

English: The town has altered a lot in the last two years.
Turkish: Kasaba son iki yıl içinde çok değişti.

English: She altered her plans.
Turkish: O, planlarını değiştirdi.

English: She has altered the way she does her hair.
Turkish: O, saçını yapma tarzını değiştirdi.

Altered ingilizcede ne demek, Altered nerede nasıl kullanılır?

Altered beast : Bozulmuş yaratık. Sega enterprises ınc. tarafından yapılan bir bilgisayar macera oyunu.

Altered check : Üzerinde yazılı para niceliği, yer ve günlem gibi öğeleri değiştirilmiş çek. Değiştirilmiş. Tahrif edilmiş çek. Bozulmuş çek.

Altered rock : Başkalaşmış kaya. Değişime uğramış kayaç. Metamorfik kaya. Altere olmuş kayaç.

Faltered : Gücünü kaybetmek. Duraklamak. Yalpalamak. Titrek bir sesle konuşmak. Tereddüd etmek. Sendelemek. Sarsılmak. Bocalamak. Tutuk konuşmak. Sersem sersem yürümek.

Haltered : Dizgin. Kement. Asmak. İdam ipi. İpe çekmek. Asma. Yular takmak. Yular. Yedek. Korkuluk.

Alter ego : Bireycil ya da kümecil oyunda birey ya da küme üyelerinin yakın-uzak çevresini oluşturan gerçek ya da düşsel kişilerin üstlencesini yüklenmiş yardımcı kişiler, bk. bireycil oyun, kümecil oyun. Yakın arkadaş. Canciğer dost. Yardımcı benlik. Bir insanla bir hayvan ya da bir bitki arasındaki yaşam ve yazgı bağı, yazgı birliği inancı. (öteki ben inancına totemciliğin özel bir biçimi gözüyle bakılmaktadır), a. bk. bireysel totemcilik. Çok yakın dost. İkinci şahsiyet. Öteki ben. Bir kimsenin ikinci sahsiyeti. İkinci kişilik.

 

Alter a status : Vaziyet değiştirmek. Bir şeyin durumunu değiştirmek.

Alter at will : Bir kimsenin isteğine göre değişiklik yapmak. Arzuya bağlı olmak üzere değiştirmek.

Alter course : Rota değiştirmek.

Paltered : Ciddiye almamak. Oyun etmek. Kaprisli olmak. Savsaklamak. Küçümsemek. Kapris yapmak. Lafı dolandırmak. İhmal etmek. Aldatmak.

İngilizce Altered Türkçe anlamı, Altered eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Altered ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Mutated : Dönüşmüş. Mutasyona uğramış. Mutasyon sonucu olan bir durumda var olan.

Forth : Başka. Dışarıya doğru. İleri. Sair. Dışarı. Sonra. Açığa.

Degenerated : Çürümüş. Yozlaşmış. Soysuz. Solmuş.

 

Replaced : Yerini tutmak. Yerine bakmak. Yerini almak. Yenisiyle değiştirmek. Değiştirmek. Değiştirildi. Yerine koymak. Ahizeyi yerine koymak. Geri ödemek.

Different : Başka türlü. Özge. Farklı. Başka. Değişik. Çeşitli. Ayrışık. Ayrı. Muhtelif.

Varied : Türlü türlü. Değişik. Farklı. Çeşitli. Türlü. Değişken.

Shifted : Yön değiştirdi. Yön değiştirmek. Değiştirmek. Lafı çevirmek. Tıkınmak. Yüklemek. Yerini değiştirmek. Değişmek. Başından savmak. Kaçamak cevap vermek.

Misc : Çeşitli.

Modified : Değişmek. Tadil edilmiş. Değişimli. Hafifletmek. Muaddel. Nitelemek. Değişiklik yapmak. Değişikliğe uğramış.

Alternate : Değişerek oluşan. Bir o. Sıra ile yapmak. Bir öteki. Almaşık. Değişimli. Birbirini izlemek. Değiştirmek. Münavebeli. Her iki günde bir.

Altered synonyms : others, alternative, abashed, mutant, bastardly, exchanged, edited, paraphrastic, interpolated, defaced, blemished, decomposed, cankered, altered check, backslidden, contaminated, corrupt, degenerate, miscellaneous, other, the other, broken, adapted, supposititious, interlarded, broken down, adjusted, revised, changed, damaged, corrupted, displaced, farther.

Altered zıt anlamlı kelimeler, Altered kelime anlamı

Unaltered : Değişmez. Değiştirilmemiş. Değişmemiş.

Altered antonyms : unmodified.