Alternate türkçesi Alternate nedir

 • Her iki günde bir.
 • Değişimli.
 • Sıra ile yapmak.
 • Birbirini izlemek.
 • Münavebeli.
 • Diğer.
 • Değişimli olarak yapmak.
 • Alternat.
 • Birbirini takip etmek.
 • Nöbetleşe yapmak.
 • Değiştirmek.
 • Birbirini sırayla izlemesini sağlamak.
 • Bir öteki.
 • Değişmek.
 • Almaşık.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Değişerek oluşan.
 • Bir o.
 • (birbirlerini) sıra ile izlemek.

Alternate ile ilgili cümleler

English: Tom must've had an alternate plan.
Turkish: Tom'un alternatif bir planı olmalı.

English: Ali proposed an alternate plan.
Turkish: Ali alternatif bir plan önerdi.

English: During the trip, John and I alternated driving the car.
Turkish: Yolculuk boyunca John ve ben arabayı sırayla sürdük.

English: He proposed an alternate plan.
Turkish: O, alternatif bir plan önerdi.

English: We alternated in cleaning the room.
Turkish: Biz odayı dönüşümlü olarak temizledik.

Alternate ingilizcede ne demek, Alternate nerede nasıl kullanılır?

Alternate angels : Ters açılar.

Alternate angle : Ters eş açı.

Alternate angles : Ters açılar. Terseş açılar.

Alternate character set : Öteki karakter kümesi. Başka damga takımı. Öteki karakter seti. Almaşık karakter seti. Diğer karakter seti. Diğer karakter kümesi.

Alternate code page : Diğer kod sayfası. Öteki kod sayfası. Diğer kot sayfası.

 

Alternate host : Ardışık konakçı. Parazitin yaşam döngüsünde birbiri ardına gelen konakları, ardışık konakçı. Ardışık konak.

Alternate dns server : Yedek dns sunucusu. Yedek das sunucusu.

Alternate design : Seçenek tasarım.

Alternate collating sequence : Diğer harmanlama sırası. Öteki birleştirme sırası. Diğer birleştirme sırası.

Alternate days : Günaşırı.

İngilizce Alternate Türkçe anlamı, Alternate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alternate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absolute device : Mutlak aygıt. Salt aygıt.

Abbreviate : İhtisar etmek. Kırpmak. Sadeleştirmek. Kısaltmak. Özetlemek.

Absolute loader : Mutlak yükleyici. Salt yükleyici.

The other : Başka türlü. Öteki. Başka. Sonraki. Sair. Geçen. Öbür. Gayri.

Commutate : Yönünü değiştirmek. Çevirmek. Düz akıma çevirmek. Yönünü değiştirmek (elektrik akımı).

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Access key : Erişim tuşu. (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim anahtarı.

Ensues : Sonradan gelmek. Ardından gelmek. İzlemek. Doğmak. Sonuç olarak ortaya çıkmak. Sonucu olmak. (sonuç olarak) ortaya çıkmak. Takip etmek. Meydana gelmek.

 

Cyclical : Dolaşımı sağlayan. Devirli. Dairesel. Döngüsel. Efsanevi. Kahramanlık hikayeleriyle ilgili. Halkalı. Konjonktürel. Periyodik. Çevrimsel.

Acception : Onaylama. Kabul. Benimseme. Kabul edilmiş anlam.

Alternate synonyms : ensuing, alternated, accelerator key, variant, alternates, modified, commute, accent bar, altered, alternating, different, misc, farther, alternative, other, vary, chop about, ac adapter, change, abnormal end, bartered, abort sequence, access mechanism, miscellaneous, ensue, altering, be in a state of flux, amend, changes, barters, access control entry, cyclic, others.

Alternate zıt anlamlı kelimeler, Alternate kelime anlamı

Primary : Birincil. Öncelikli. İlk, en yalın, en önemli olay , biçim ya da küme. örn. karmaşık tepkimeler dizgesindeki en önemli ya da en hızlı tepkime. Birinci derecede. Birinci. sentetik olarak sentezlenmiş kısa, tek iplikli nükleotit dizisi. Baş. Ana renk. İlk. En önemli. Ana.

Alternate antonyms : noncyclic.

Alternate ingilizce tanımı, definition of Alternate

Alternate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To happen, succeed, or act by turns. Vicissitude. To follow reciprocally in place or time. As, the flood and ebb tides alternate with each other. To interchange regularly. To perform by turns, or in succession. To cause to succeed by turns. One following the other in succession of time or place. Being or succeeding by turns. By turns first one and then the other. Hence, reciprocal. Followed by with. That which alternates with something else.