Kutsallaştırmak nedir, Kutsallaştırmak ne demek

  • Kutsal duruma getirmek, kutsamak

"Kutsallaştırmak" ile ilgili cümle

  • "Ana muhabbetini böylece kutsallaştırmış bulunuyordu." - Y. K. Karaosmanoğlu

Kutsallaştırmak anlamı, kısaca tanımı:

Kutsal : Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Getirmek : Erişmek veya eriştiğini sanmak. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Bir makama atamak veya seçmek. Sağlamak. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Gelmesini sağlamak. İletmek, bildirmek. İleri sürmek.

Kutsamak : Kutluluk dilemek, takdis etmek. Kutsallaştırmak. Kutlu ve aziz kılmak.

Diğer dillerde Kutsallaştırmak anlamı nedir?

İngilizce'de Kutsallaştırmak ne demek? : v. sanctify

Fransızca'da Kutsallaştırmak : sacrer, sanctifier

Rusça'da Kutsallaştırmak : v. освящать, освятить