Kutsamak nedir, Kutsamak ne demek

  • Kutsallaştırmak.
  • Kutluluk dilemek, takdis etmek
  • Kutlu ve aziz kılmak.

"Kutsamak" ile ilgili cümle

  • "Tesadüfen başlayan ömürleri tesadüfen sonlandırmamanın yegâne yolu olduğu için sizi değil intiharı kutsuyorum." - E. Şafak
  • "Ben bu evi 19. yüzyılda başlayan yaşamını 21. yüzyıla kadar sürdürebildiği için kutsamış oluyorum." - S. Erez

Kutsamak kısaca anlamı, tanımı:

Kutsama : Kutsamak işi, takdis.

Kutsallaştırmak : Kutsal duruma getirmek, kutsamak.

Kutluluk : Kutlu olma durumu.

Dilemek : Kendi düşünce, görüş ve isteğini yapmak. Biri için bir dilekte bulunmak. Birinden bir şeyin yapılmasını istemek, rica etmek, arzu etmek.

Takdis : Kutsal sayma, kutsama.

Kutlu : Uğurlu.

Aziz : Ermiş, eren. Sevgide üstün tutulan, muazzez.

Kılmak : Etmek, yapmak.

Etmek : Bir işi yapmak. Demek, söylemek. Herhangi bir değerde olmak. Küçük veya büyük abdestini yapmak. Kötülükte bulunmak. Birini bir şeyden yoksun bırakmak. Bulmak, erişmek. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Eşit değer kazanmak.

Ve : İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.

Diğer dillerde Kutsamak anlamı nedir?

İngilizce'de Kutsamak ne demek? : v. consecrate, bless, sanctify, hallow, canonize, revere

Fransızca'da Kutsamak : consacrer, sanctifier, bénir, sacrer

Almanca'da Kutsamak : v. einsegnen, heilighalten, segnen