Manuals türkçesi Manuals nedir

Manuals ingilizcede ne demek, Manuals nerede nasıl kullanılır?

Manual acquisition : Manuel yakalama.

Manual advance : El ile ilerle. El avansı. El ile ilerleme.

Manual alphabet : Sağır veya dilsiz alfabesi.

Manual answer : El ile yanıt. Elle yanıt.

Manual art : İnce el uzluğu isteyen ve ancak bu konuda yetişmiş yetenekli kişilerin uğraşısı olan sanat türü. bk. sanat. krş. halk sanatı. El sanatı.

Manual devices : El ile çalışan aygıtlar.

Manual backup : Elle yedekleme.

Manual feed tray : Elle besleme kaseti.

Manual data input : Elle veri girişi.

Manual feed : Elle besleme. El ile besleme.

İngilizce Manuals Türkçe anlamı, Manuals eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Manuals ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Guidances : İşaret. Kılavuzluk. Sevketme. İdare. Rehberlik. Yönlendirme. İdare etme. Yol gösterme.

Pamphlet : Risale. Kitapcık. Broşür. Hiciv. El ilanı. Pamplet. Bir tanıma göre 48, bir tanıma göre 100 sayfadan az olan ciltsiz yayın türü. Küçük kitap.

Keyboarded : Bilgisayara veri girmek. Tuş takımı. Org. Klavye ile bilgisayara aktarmak. Tuşlar dizisi.

Conductors : Biletçi. Orkestra şefi. Lider. İdareci. Paratoner. Koro şefi. Rehber. Kondüktör. İletken madde.

 

Handbooks : Rehber. Rehberler.

Ponying : Midilli. Küçük at. Likör kadehi. Yirmibeş pound. Midilli atı. Yirmibeş dolarlık fiş.

Keypads : Miniklavye. Keypad. Özel tuş takımı. Tuş bloğu. Küçük klavye. Tuş takımı. Mini klavye.

Conductor : İleten, nakleden, bağlayan. Yol gösteren. Müdür. İletken madde. Orkestra şefi. Kondüktör. Orkestra yönetmeni. Koro şefi. İdareci. İletken.

Primer : Alfabe. Püskürtme düzeni. Ateşleme fitili. Kapsül. Primer. Okuma kitabı. Ağızotu. Falya barutu. Dua kitabı.

Manuals synonyms : sex manual, instruction manual, book of instructions, grimoire, consuetudinal, bank of keys, guidance, guide line, brochure, guide book, guide, companions, pony, vade mecum, console, instructions, workbook, blueprinted, booklets, leaflet, keyboards, guidebook, baedeker, manual, leafleting, fretboard, fingerboards, keypad, keyboard, ponies, blueprints, handbook, enchiridion.

Manuals zıt anlamlı kelimeler, Manuals kelime anlamı

White collar : Büroda çalışan. Beyaz yakalılar. Beyaz yakalı. Memur. Kol gücünden çok kafa gücü ile yürütülen işlerde çalışanlar. Ofiste çalışan.

Automatic : Otomatik tabanca. İstemsiz. İşleysel yollarla devinerek kendiliğinden işleyen (düzenek). Özdevinimli. Özdevinimli (olarak). Özdevimli. Otomatik tabanca veya tüfek. Olması kesin. Bir kez çalıştırıldıktan sonra, kendi kendini düzenleyen ve denetleyen. Özdevimsel.