Masraf kapısı nedir, Masraf kapısı ne demek

Masraf kapısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Para harcamayı gerektiren bir iş

"Masraf kapısı" ile ilgili cümle

  • "Şampiyon olunca takım şımardı, ille dış seyahat diye tutturuyor, hadi sana yeni masraf kapısı." - H. Taner

Masraf kapısı kısaca anlamı, tanımı:

Masraf kapısı açmak : Para harcamayı gerektiren bir işe girişmek.

Masraf : Harcanan para, gider. Bir şeyin yapımında kullanılan gereç, harç.

Kapı : Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Devlet dairesi. Gidere yol açan gereksinim. Ev gezmesi için gidilen yer.

Para : Kazanç. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri.

Harcama : Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider. Harcamak işi, sarf.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Bir : Ancak, yalnız. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Eş, aynı, bir boyda. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bir kez. Bu sayı kadar olan. Sayıların ilki. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Beraber. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Aynı, benzer. Sadece. Tek.

 

İş : Sürme. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler.

Diğer dillerde Masraf kapısı anlamı nedir?

Almanca'da Masraf kapısı : der Anlass, der Zwang