Matematiksel nedir, Matematiksel ne demek

Matematiksel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazi.
  • Kesin, sağlam, bütün kuşkulardan uzak olan

Matematiksel hakkında bilgiler

[Bakınız: matematik]

Matematiksel ile ilgili Cümleler

  • Newton fuarda bir kitap aldıktan sonra matematiğe ilgi duymaya başladı. Onun içerdiği matematiksel kavramlara değil.
  • Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var.
  • Newton'un yer çekimi kanunu organların birbirini çekme tarzıyla ilgili birçok bilimsel deney ve gözlemlere dayalı matematiksel bir anlatımdır.
  • Matematiksel hesaplamalar yoluyla Le Verrier Uranüsün ötesindeki başka gezegenin varlığını tahmin etti. Bu gezegenin yer çekimi Uranüsün sıradışı hareketini açıkladı.
  • 1845'e kadar Le Verrier Uranüs gezegeninin hareketiyle ilgilendi. Uranüsün bilim adamlarının onların matematiksel hesaplarına dayalı bir yörüngesi yoktu.
  • Einstein matematiksel bir deha idi.
  • Anlamadığım matematiksel bir kavram var. Onu bana açıklar mısın?

Matematiksel tanımı, anlamı:

Matematik : Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.

Matem : Yas.

Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

 

Riyazi : Matematik, geometri vb. bilimlerle ilgili olan.

Kuşku : Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba, şek. Başkalarının iyi niyet ve amaçlarını kötüye yorarak işkillenme duygusu.

Uzak : Eli, gücü veya hükmü yetişmez. Arada çok zaman bulunan. Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı. İhtimali az olan. Yakın olmayan yer. Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan.

Matematiksel beklenti :

Matematiksel iktisat : İktisadi sorunların tanımlanması ve çözümlenmesinde matematiksel yöntemlerin uygulandığı iktisadın alt dallarından biri.

Matematiksel mantık : [Bakınız: mantık 6] Matematiksel ispatları ve matematiğin temellerinin problemlerini inceleyen bir matematik dalı. Matematikle yakın ilişki içinde olduğu, matematiğin temellerini araştırdığı, işlemleriyle simgeleri matematiğinkilere benzediği için çağdaş mantığa verilen ad.

 

Matematiksel örnek ruhbilim : Ruhbilim veri ve bulgularının matematik, sayıbilim kavram ve örneklerine göre düzenlenmesi gerektiğini savunan ruhbilim türü. Davranışı matematiksel örneklerle açıklamayı amaçlayan ruhbilim dalı.

Diğer dillerde Matematiksel anlamı nedir?

İngilizce'de Matematiksel ne demek? : adj. mathematical

Almanca'da Matematiksel : mathematisch