Mektep çocuğu nedir, Mektep çocuğu ne demek

  • Öğrenci, okul çocuğu.
  • Acemi, toy

"Mektep çocuğu" ile ilgili cümleler

  • "Mektep çocukları henüz dinlemesini biliyor, önüne gelen şiir yazma hevesine kapılarak gülünç olmuyordu." - A. H. Çelebi

Mektep çocuğu anlamı, kısaca tanımı:

Mektep : Okul.

Öğrenci : Özel ders alan kimse. Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt. Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse.

Okul : Ekol. Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep. Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü.

Acemi : Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen. Saraya yeni alınmış cariye. İşinde, mesleğinde yeni olan, toy. Bir yere, bir şeye yabancı olan.

Toy : Deneyimsiz, acemi, çaylak. Toygillerden, böcek ve tane ile beslenen, eti için avlanan, kızıl tüylü bir kuş (Otis tarda). Ziyafet. Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan.