Metonymy türkçesi Metonymy nedir

  • Düz değişmece.
  • Ad aktarımı.
  • Düzdeğişmece.
  • Mecaz-ı mürsel.
  • Ad değişimi.
  • Kinaye.
  • Mürsel mecaz.
  • Benzerinin ismini kullanma.
  • Düzdeğiştirmece.

Metonymy ingilizcede ne demek, Metonymy nerede nasıl kullanılır?

Metonym : Metonim. Ad aktarması. Mecaz-ı mürsel.

Metonymic : Kinayeli. Metonimik. Mecaz-ı mürsel özelliği gösteren. Benzerinin ismini kullanan.

Metonymical : Düzdeğişmeceli.

Metonymies : Benzerinin ismini kullanma. Ad değişimi. Düzdeğişmece. Düzdeğiştirmece. Ad aktarımı. Düz değişmece. Mecaz-ı mürsel.

Metonyms : Metonim. Mecaz-ı mürsel. Ad aktarması.

Metope : Çatı sütunu tepe taşı. Ayna. Metop.

Metopic : Metopik.

Metonic cycle : Eski yunanlıların kullandığı ay-gün takvimde kabul edilen 76 yıllık zaman aralığı. bu aralıkta mö. 330 dan başlayarak her 3, 5, 8, 11, 13, 16 ve 19 uncu yıllar ekli yıl olarak alınır. Metonik saykıl. Ay çevrimi.

P metoksi propenil benzol : Yemlere katılan sentetik tatlandırıcı. Anisaldehit.

Metopagus : Metopagus. Alınlarından birbirine yapışık ikiz.

İngilizce Metonymy Türkçe anlamı, Metonymy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Metonymy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Allegories : Alegori.

Allusion : İma. Anıştırma. Bir görüntü, bir söz ya da sesle, bilinen bir şeyi akla getirme. Zikir. Sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Bir olayı ya da imgeyi anımsatacak bir sözü bilerek söyleme. Dokundurma. İmleme. Laf çaktırma.

 

Image : İmge. İmaj. Kopya. İzlenim. İmgeleştirmek. Resim. Herhangi bir nesnenin mercek, ayna gibi araçlarla oluşturulan resmi; herhangi bir nesnenin bazı ışık olayları sonucu elde edilen resmi. bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla görüntülüğe art arda düşürülmesi sonunda devinimin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş; görüntülük üzerindeki devinimli resimler bütünü. tv. almaç görüntülüğünde, elektron demetinin oluşturduğu devinimli resimler bütünü. Hayal. Benzetme. Şekil.

Insinuations : Dolaylı söz. Üstü kapalı (kötü) söz. Yağcılık. İma. Üstü kapalı söz. Üstü kapalı söyleme.

Insinuation : Üstü kapalı söyleme. Üstü kapalı söz. İma. Üstü kapalı (kötü) söz. Dolaylı söz. Yağcılık. Anıştırma.

Pointer : Poyıntır. İşaret değneği. Gösterge. Öğüt. İngiliz poyıntırı. Derz kalemi. Anlamlı söz. Öneri. İğne. İbre.

Innuendo : Sezindirme. Dokundurma. Olumsuz bir şey ima eden söz. İma etme. Üstü kapalı söz. İmleme. İma. Taş.

 

Trope : Mecaz. Değişmece. Ortaçağın dinsel nitelikteki uyaklı dizeleri. Trop.

Metonyms : Ad aktarması. Metonim.

Metonymy synonyms : metonymies, allusions, figure, parables, figures of speech, figure of speech, parable, pointers, metonym, tropes, metalepsis, allegory.

Metonymy ingilizce tanımı, definition of Metonymy

Metonymy kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : We read Virgil, that is, his poems. A trope in which one word is put for another that suggests it. As, we say, a man keeps a good table instead of good provisions. A man has a warm heart, that is, warm affections.