Mideci nedir, Mideci ne demek

Mideci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)

"Mideci" ile ilgili cümle

  • "Mademki her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu." - H. Taner

Mideci anlamı, kısaca tanımı:

Mide : Yemek yeme isteği. Karın, karın bölgesi. Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası.

Düşünme : Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu. Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi. Düşünmek işi, tefekkür.

Diğer dillerde Mideci anlamı nedir?

İngilizce'de Mideci ne demek? : 1. self-seeker, someone who looks out only for number one. 2. glutton (for food).