Muhalefet nedir, Muhalefet ne demek

Muhalefet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Muhalefet" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Gizlice muhalefete kalktı mı dikkat etmeliyiz." - O. S. Orhon

Muhalefet hakkında bilgiler

Muhalefet, siyasette yönetme gücünü elinde bulundurmayan kişiler ve gruplardır. Örneğin krallıkla yönetilen bir ülkede iktidar kral iken muhalefet mevcut değildir. Demokrasi ile yönetilen bir ülkede ise iktidar seçimle işbaşına gelen seçilmişlerdir ve muhalefet belirli seçmen barajını aşmış ve parlamentoda halkı temsil eden ve sağlıklı siyasette iktidarın politikasını eleştiren ve farklı sunan kişilerdir.

Muhalefet ile ilgili Cümleler

 • Hava muhalefeti nedeniyle uçuşumuz iptal oldu.
 • Muhalefet bölündü.
 • Hükümetin politikası muhalefet partisi tarafından eleştirildi.
 • Biz muhalefete değil, haksızlığa karşı çıkıyoruz.
 • Muhalefet partisi gelir vergisini düşürmek için bir yasa tasarısı sundu.
 • İnsan gibi muhalefet yapanlara saygımız büyüktür.
 • Neden iktidara alternatif olacak güce sahip bir muhalefet partisi yok?
 • Muhalefet partisi hâlâ ısrarla skandal üzerinde duruyor.
 • Muhalefet daha belirgin oluyor.
 • Ambargoya muhalefet büyüyordu.
 • Muhalefet kazanmış olsaydı,Mevcut politikalardan keskin bir çıkış gerektirmezdi.
 • Tasarıya karşı muhalefet güçlüydü.
 • Muhalefet başbakanı ihmalkarlıkla suçladı.
 

Muhalefet tanımı, anlamı:

Demokrasi : Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.

İktidar : Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi. Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret. Bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar. Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği.

Muhalefet etmek : Karşı davranışta bulunmak, karşı çıkmak.

Muhalefet partisi : Hükûmet kurmaya katılmamış parti.

Muhalefet şerhi : Karşı olma yazısı, muhalefet gerekçesi.

Ana muhalefet : İktidarın dışında mecliste sayıca en üstün olan parti.

Kıyasa muhalefet : Kurala aykırılık.

Hava muhalefeti : Hava koşullarının elverişsiz olması.

Muhal : Olamaz, olmaz, olmayacak, olması, gerçekleşmesi olanaksız.

Tutum : Tutulan yol, tavır. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

Görüş : Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir. Gözle bir şeyi algılama yetisi. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Görme işi.

 

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Aykırılık : Aykırı olma durumu, mugayeret, muhaliflik, muhalefet, tehalüf.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Toplu : Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Vücutça dolgun. Topu olan. Bir arada, bütün, kombine.

Siyaset : Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Politika.

Diğer dillerde Muhalefet anlamı nedir?

İngilizce'de Muhalefet ne demek? : adj. oppositional, out

n. opposition, contrariety, defiance, dissension, dissent, dissidence, hostility, the outs

Fransızca'da Muhalefet : objection [la], opposition [la]

Almanca'da Muhalefet : n. Gegnerschaft, Opposition

Rusça'da Muhalefet : n. оппозиция (F), противоречие (N)