Muharrem nedir, Muharrem ne demek

Muharrem; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı, matem ayı

Muharrem isminin anlamı, Muharrem ne demek:

Erkek ismi olarak; Haram kılınmış. Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Hatay kenti, Kumlu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Muharrem hakkında bilgiler

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

Muharrem anlamı, kısaca tanımı:

Takvim : Yapılacak bir işin türlü evrelerini zamana bağlı olarak gösteren program. Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren, değişik biçimlerde yapılmış çizelge veya defter. Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem.

Birinci : Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf. Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse. Bir sayısının sıra sıfatı.

 

Aşure : Buğday, nohut vb. tanelerle kuru yemişlerin bir arada şekerle kaynatılmasıyla yapılmış olan bir tatlı türü, alaca aş.

Matem : Yas.

Hicri : Tarih başı olarak hicreti kabul eden.

Arapça : Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi. Bu dille yazılmış olan.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

İtibar : Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi. Saygınlık.

Türe : Adalet.

Muharrem kararnamesi : Osmanlı İmparatorluğu’nun 1854 yılından itibaren almaya başladığı dış borçları ödeyememesi üzerine, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve Hollanda’dan oluşan alacaklı ülke temsilcilerinin yer aldığı bir üst kurul tarafından borçların yeniden düzenlenmesi ve yönetilmesi amacıyla 20 Aralık 1881 tarihinde imzalanan anlaşma. krş. erteletim

Muharremler : Zonguldak kenti, Gökçebey ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Muharremşah : Uşak ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Zonguldak şehrinde, Perşembe bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Diğer dillerde Muharrem anlamı nedir?

İngilizce'de Muharrem ne demek? : Muharram (the first month in the Muslim calendar).