Nakış nedir, Nakış ne demek

Nakış; müzik, Güzel Sanatlar alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimmecaz olarak kullanılır.

  • Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme, el işi, ince iş
  • Özellikle duvar ve tavanları süslemek için yapılan resim.
  • Beste ve semainin, dört yerine iki haneli olanı.
  • Hile.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

İpekböceğinin üçüncü değişim uykusu, küçük aladı.

Güzel Sanatlar'daki anlamı:

(Resim).

Osmanlılarda, resim, duvar resmi ve süsleme.

Bugün, kadınların yaptıkları elişleri. a. bk. bezekleme, örge.

Teknik terim anlamı:

Renkli keçe kalıbı. (Bor Niğde).

Nakış ile ilgili Atasözü veya Deyim

nakış işlemek : kumaş üzerine renkli iplikler, sırma veya sim kullanarak işleme yapmak.

Nakış anlamı, kısaca tanımı

Nakı : Hangi?. Hangi

Nakış toplamak : Görüştüğü kimsenin, girdiği evin, kusurunu, eksiğini, dedikodu konusu yapmak için dikkatle bakmak, incelemek.

Nakışını çalmak : Nakış çıkarmak, nakış yapmak.

Nakışkalemi : Alimünyum ve bakır eşyaların üzerine süs yapmakta kullanılan demir araç. (Maraş).

Nakışkordonu : Ağaç kapılara oyma süs yapmakta kullanılan bir marangoz aracı. (Maraş).

Nakış ipliği : Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim vb. özel iplik.

 

Nakış makinesi : Nakış işlemek üzere özel olarak yapılmış makine.

Nakışçı : Nakış yapan kimse.

Nakışçılık : Nakış yapma işi.

Nakışlama : Nakışlamak işi.

Nakışlamak : Nakışla bezemek, işlemek.

Nakışlı : Nakşı olan.

Nakışlık : Nakış olma durumu.

Nakışsız : Nakşı olmayan. Nakşı olmaksızın.

Duvar resmi : Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik, kazıma vb. tekniklerle yapılmış olan resim.

Bezekleme : Bezeklemek işi.

Süslemek : Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, bezemek, bezeklemek, donatmak, tezyin etmek. Söz oyunlarıyla güzelleştirmek. Birinin kusurlarını uzun uzun yüzüne vurmak.

İnce iş : Nakış. Özenli ve hesaplı davranış.

Osmanlı : XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları. Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan.

Süsleme : Süslemek işi, bezeme, donama, tezyin. Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb. Süsleri yerleştirme biçimi ya da sanatı.

Diğer dillerde Nakış anlamı nedir?

Almanca'da Nakış ne demek ? : ornamentik, stickerei