Nankörce nedir, Nankörce ne demek

Nankörce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Nanköre yakışır.
  • (nankö'rce) Nankör bir biçimde, nankörcesine

Nankörce tanımı, anlamı:

Nankör : İyilikbilmez.

Yakış : Yakma işi.

Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Bir : Ancak, yalnız. Bu sayı kadar olan. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Bir kez. Sayıların ilki. Aynı, benzer. Sadece. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Eş, aynı, bir boyda.

Nankörcesine : Nankörce.

Diğer dillerde Nankörce anlamı nedir?

İngilizce'de Nankörce ne demek? : ungratefully

Fransızca'da Nankörce : en traître