Eyle nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. Öyle. Teknik terim anlamı: öyle. abat etmek (veya eylemek) : bayındır duruma getirmek zenginleştirmek rahata kavuşturmak, gönendirmek. asker etmek (veya eyleme...

 
 
 

Eyle sanmak nedir ne demek

Eyle sanmak nedir Teknik terim anlamı: Öyle kabul etmek, öyle farz etmek. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Sanma : Sanmak işi, zannetme, zanneyleme. Sanmak : Bir şeyin olma veya olmama ihtimalini kabul etmekle birlikte, olab...

Eylecene nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öylece, olduğu gibi. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Eylece : Öylece, olduğu gibi. Öylece : O biçimde, tam öyle. Öylelikle. Öyle : Onun gibi olan, ona benzer. O yolda, o biçimde, ...

Eyleksimek nedir ne demek

Eyleksimek nedir Teknik terim anlamı: Eylek haline gelmek, göl, bataldık haline gelmek(?). Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Eylek : Hayvanların yazın öğle zamanı dinlenmek üzere oturdukları gölgelik ve sulak yer. Yolcuların...

Eylem alanı nedir ne demek

Eylem alanı nedir Eylem alanı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: On yıl ya da daha uzun bir süreyle yoğun bir bayındırım etkinliğine konu yapılması istenen, bir bütün olarak ve ayrıntılarıyla gelişmesi tasarlana...

Eylem gizilgücü nedir ne demek

Eylem gizilgücü nedir Eylem gizilgücü; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Eylem akımının elektrik gizilgücü olarak ölçüsü. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Eylem : Eyleme işi, fiil, hareket, aks...

Eylem oyunu nedir ne demek

Eylem oyunu nedir Eylem oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Karakterler yoluyla değil de, dış aksiyonla gelişen oyun. Oyun kişilerinin yapılarından gelmeyen, durumların gerektirdiği ya da istem dışı davran...

Eylem seylem nedir ne demek

Eylem seylem nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eğlene eğlene, ağır ağır. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Eylem : Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma ...

Eylemcilik nedir ne demek

Eylemcilik nedir Felsefi anlamı: İnsan yaşamı ve düşüncesinin başlıca gerçekliğinin etki, eylem ve yapıp etmelerde olduğunu öne süren öğreti ve dünya görüşü. // Felsefe tarihinde değişik biçimlerde ortaya çıkmıştır: a. (Fichte'de) -> dogma...

Eyle dutmak nedir ne demek

Eyle dutmak nedir Teknik terim anlamı: Öyle kabul etmek, öyle farzetmek. Dutma : Uşak, yanaşma, hizmetçi. Sığırtmaç. Yamak, yanaşma, hizmetkar. Hizmetçi, işçi, uşak Dutmak : Tutmak (bk. tutmak). Bekletmek, bakmak. Tutmak, yakalamak. Bir iş ...

Eyle olsa nedir ne demek

Eyle olsa nedir Teknik terim anlamı: Bunun üzerine, bundan dolayı, öyle olunca, o halde, öyle ise. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle O halde : Demek oluyor ki, öyleyse. Üzerine : Üstüne. -den daha üstün. -den dolayı. -den s...

Eylece nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öylece, olduğu gibi. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Eylecene : Öylece, olduğu gibi. Öylece : O biçimde, tam öyle. Öylelikle. Öyle : Onun gibi olan, ona benzer. O yolda, o biçimde...

Eylek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvanların yazın öğle zamanı dinlenmek üzere oturdukları gölgelik ve sulak yer. Yolcuların geceyi geçirdikleri yer, han, konak. Sabahleyin sığırların toplandığı yer. Su birikintisi. Eyle : Öyle. ...

Eylem nedir "Eylem" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. işlev) 'Olumlu veya olumsuz olarak, zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren sözcük. Türkçede bu çeşit sözcükler -me olumsuz...

Eylem dizgesi nedir ne demek

Eylem dizgesi nedir Eylem dizgesi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Belirli davranışsal bir sonuca erişilebilmede gerekli olan devimsel alıcılar, sinirler, kaslar ve beyin yapısı gibi örgensel ya da kişisel...

Eylem kuramı nedir ne demek

Eylem kuramı nedir Eylem kuramı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İnsanın çevre karşısında bir örgenlik değil, durum içinde eylemde bulunan bir edimci olduğu görüşüyle bireye etkin bir kişilik yükleyecek...

Eylem planı nedir ne demek

Eylem planı nedir Eylem : Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil. Plan : Düşünce, niyet, maksat, tasavvur. Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulmas...

Eylemci nedir "Eylemci" ile ilgili cümle örnekleri Eylem : Fiil. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Eylemcilik : Eylemci olma durumu. Düşünce : Uzay ve zama...

Eylemden türeme ad nedir ne demek

Eylemden türeme ad nedir Eylemden türeme ad; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. fiilden isim, fiilden türek isim, fiil soyundan isim, fiilden ad, fiilden türemiş ad) Eylem kökünden yapım ekleriyle türetilen ad gövdesi...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim