Konum nedir "Konum" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Göçebelerin göç ettikleri yer, konak yeri, bir mevsim durulan yer : Kürt konumu, yörük konumu. Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir dizgide, bir damganın oturabildiği ve bir...

 
 
 

Konum izomeri nedir ne demek

Konum izomeri nedir Konum izomeri; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Yapılarındaki farklılıklar radikallerin orto, meta veya para yerinde bulunmasından kaynaklanan benzer bileşimdeki kimyasal maddelerin izomerle...

Konum tasarlaması nedir ne demek

Konum tasarlaması nedir Konum tasarlaması; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapıların yerbölümler üzerine nasıl yerleşeceklerini göstermeye yarayan tasarların hazırlanması. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan ...

Konumdaş nedir ne demek

Konumdaş nedir Konumdaş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis Konum : Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerd...

Konumlamak nedir ne demek

Konumlamak nedir Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis Konum : Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon. Bir şehrin uzak ve yakın ...

Konumlandırmak nedir ne demek

Konumlandırmak nedir Konumlandırma : Konumlandırmak işi Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis. Konum : Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi,...

Konumlanmak nedir ne demek

Konumlanmak nedir Konum : Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü. Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş. Bir kimsen...

Konumsal gösterim dizgesi nedir ne demek

Konumsal gösterim dizgesi nedir Konumsal gösterim dizgesi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir gerçek sayının, bir damga takımı ile gösterildiği öyle bir sayılama dizgesi ki, her damganın getirdiği katkı, damganın...

Konumsuz saç çelik nedir ne demek

Konumsuz saç çelik nedir Konumsuz saç çelik; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Taneleri konumlanmamış olan saç çelik. Çeli : Mısır sapı: Tarladan bu çelileri toplattırmak lâzımdır. Keçi yavrusu: Çeli küçük i...

Konum bağıntısı nedir ne demek

Konum bağıntısı nedir Konum bağıntısı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Tanelerin konumunu, kristal düzlem ve doğrultular bakımından belirten bağıntı. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamada...

Konum evrendeğeri nedir ne demek

Konum evrendeğeri nedir Konum evrendeğeri; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir sıklık dağılımının konumunu belirten evrendeğer. Örneğin, evren ortalaması bir konum evrendeğeridir. Evrendeğer : Evrenden hesapla...

Konum ölçüsü nedir ne demek

Konum ölçüsü nedir Konum ölçüsü; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir dağılımdan bulunan yalın ortalama, ortanca ve doruk değeri gibi konum belirten değerlere verilen genel ad. Konu : Konuşmada, yazıda, es...

Konum yöneyi nedir ne demek

Konum yöneyi nedir Konum yöneyi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Öklit 3-uzayında bir (x,y,z) noktası için, başlangıç noktası (0,0,0) ve bitiş noktası (x,y,z) olan yöney. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçe...

Konumlama nedir ne demek

Konumlama nedir Bilimsel terim anlamı: Gözlemleri bir eksenler dizgesinde yatay ve düşey eksene olan uzaklıklarıyla göreli yerlerine yerleştirme. İngilizce'de Konumlama ne demek? Konumlama ingilizcesi nedir?: location Konum : Bir şehrin u...

Konumlandırma nedir ne demek

Konumlandırma nedir Konumlandırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis Konum : Bir kimsenin veya bir şeyin bir...

Konumlanma nedir ne demek

Konumlanma nedir Konumlanma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis Konum : Bir kimsenin veya bir şeyin bir ye...

Konumsal gösterim nedir ne demek

Konumsal gösterim nedir Konumsal gösterim; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir gerçek sayının konumsal gösterim dizgesinde gösterimi. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince veri...

Konumsal mallar nedir ne demek

Konumsal mallar nedir Konumsal mallar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İkame mallarla beğeni açısından kıyaslandığında, değeri tamamen konumu dolayısıyla tercih sıralamasında aldığı yere göre belirlenen mallar....

Konumtasar nedir ne demek

Konumtasar nedir Konumtasar; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yapının ya da yapıların kentsel yerbölümü ya da yapı adası üzerine yerleşme biçimini gösteren tasar. bk. ayrıntıtasar. Konu : Konuşmada, yazıda...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim