Niğde nedir, Niğde ne demek

Niğde; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

Niğde hakkında bilgiler

Niğde, Niğde ilinin merkezi olan şehirdir.

Niğde İli'nin en eski adının Nahita ya da Nakita olduğu öne sürülmektedir. Bu ada ilk kez İbn Bibi'de rastlanmıştır.

Eski CHP Niğde Milletvekili Dr. Avram Galanti ise Niğde kitabında:“Niğde’nin en eski ismi Anahita’dır. Anahita, bir ilahenin ismidir ki, kameri ve bereketi temsil eder.” demektedir.

Nakida adı kimi zaman Nekide olarak da kullanılmış, 14. yüzyılda aynı sözcük Arap harfleriyle Nîkde okunacak biçimde yazılmıştır. Cumhuriyet'ten sonra bu ad, Niğde'ye dönüştürülmüştür.

Niğde tanımı, anlamı:

Türki : Türkçe. Türkle ilgili.

Anadolu : Ön Asya'nın bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan toprağı, Rum.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Merkez : Belirli bir yerin ortası. Bir işin öğretildiği yer. Polis karakolu. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Biçim, tarz. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer.

 

Şehir : Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site.

Nakit : Para, akçe. Kullanılması hemen mümkün olan para, peşin para, likit.

Sürülmek : Uzaklaştırılmak, nefyedilmek. Sürme işine konu olmak veya sürme işi yapılmak.

Niğdeli : Niğde ilinden olan kimse.

Niğdelilik : Niğdeli olma durumu.